Deň rodiny v Trenčíne pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie

Deň rodiny v Trenčíne pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie

Deň rodiny 2016 v Trenčíne15. máj vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 za Medzinárodný deň rodiny. OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby pri príležitosti tohto dňa venovali pozornosť téme rodina a realizovali prorodinné projekty. Aj Slovensko venuje tejto téme pozornosť, o čom svedčí skutočnosť, že 15. mája sa koná oslava Dňa rodiny v Trenčíne pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Tohtoročné slávenie Medzinárodného dňa rodiny podľa odporúčania OSN má za cieľ zvýšiť povedomie o úlohe rodín a rodinnej politiky v podpore zdravého života pre udržateľnú budúcnosť. Odborné i politické diskusie sa zameriavajú na otázky týkajúce sa rodinného prostredia a zosúladenia pracovného a rodinného života s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti zdravia pre všetkých členov rodiny. Diskusia sa tiež zameriava na úlohu rodičov detí a mládeže v záujme ich kvality života, s osobitným dôrazom na úlohu mužov, rovnako ako medzigeneračných transferov a kvalitu života starších. Na pôde OSN sa diskusia uskutočnila 12. mája pod vedením Renaty Kaczmarskej, UN Focal Point on the Family.

Na Slovensku je Deň rodiny organizovaný ako celoslovenský projekt od roku 2009, kedy sa stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska 16. mája na námestí SNP v Bratislave. Tento víkend je Deň rodiny vo viacerých mestách a obciach. Nositeľom myšlienky Dňa rodiny a koordinátorom podujatia v celoslovenskom meradle je Fórum kresťanských inštitúcií. Tento rok prebieha 8. ročník a do jeho organizovania sa prihlásilo takmer 40 miest a obcí Slovenska a stále sa pridávajú ďalšie. Viac o Dni rodiny, miestach a dátumoch, kde sa bude Deň rodiny konať, nájdete na www.denrodiny.sk.

Fórum kresťanských inštitúcií (www.fki.sk) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov, ktorých cieľom je rozvíjať spoluprácu so štátnou a verejnou správou, tretím sektorom, cirkevnými inštitúciami, akademickým prostredím a svetom politiky. Ako neformálna platforma pôsobí od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie, ktoré v súčasnosti združuje 49 organizácií a spolupracuje s viac ako 100 inštitúciami. FKI je hlavným organizátorom Dňa rodiny 15. mája, Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby – Veľtrhu sociálnych aktivít 17. októbra a Spomienky na Sviečkovú manifestáciu 25. marca.

Foto: Emma Stašáková