FKI žiada štátne vyznamenanie pre Krčméryho a Jukla

FKI žiada štátne vyznamenanie pre Krčméryho a Jukla

Silvester Krčméry, Vladimír JuklVo štvrtok 31. mája adresovalo Fórum kresťanských inštitúcií list prezidentovi SR, v ktorom ho žiadame o udelenie štátneho vyznamenania Radu Ľudovíta Štúra I. triedy pre MUDr. Silvestra Krčméryho SF, Dr. h. c. a RNDr. Vladimíra Jukla SF, Dr. h. c. in memoriam. V liste vyzdvihujeme ich zápas o slobodu v našej vlasti spoločne s Jánom Ch. kardinálom Korcom (štátne vyznamenanie mu bolo udelené v roku 1995).

V závere listu sa píše: “Vážený pán prezident, sme presvedčení, že RNDr. Jukl a MUDr. Krčméry si pri všetkej ich kresťanskej skromnosti navrhované vyznamenanie rozhodne zaslúžia ako znak úcty a vďaky Slovenskej republiky a jej občanov za ich prácu a životné postoje. Veríme, že nášmu podnetu vyhoviete a obom osobnostiam udelíte štátne vyznamenanie.”

V decembri 2010 bola obom udelená Cena Jána Langoša.

Foto: inzine.sk