FKI rokovalo v národnom stredisku pre ľudské práva

FKI rokovalo v národnom stredisku pre ľudské práva

Slovenské národné stredisko pre ľudské právaV pondelok 12. augusta 2013 sa stretli zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) s lektorom Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) Tomášom Földesom, ktorý počas stretnutia informoval o projektoch a činnosti strediska od jeho vzniku po súčasnosť: „V našej agende sa zaoberáme monitoringom a vzdelávaním o ľudských právach. Venujeme sa oblasti rovnosti príležitostí, práv zdravotne postihnutých a detí.“ Tiež podotkol, že v súčasnosti nejestvuje na Slovensku inštitucionálna ochrana práv detí.

František Neupauer, predseda FKI, predstavil činnosť a ciele fóra a to aj v oblasti ľudských práv. „Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, pohľad na život rómskeho etnika, ale aj písanie listov prenasledovaným a väzneným za hranicami Slovenska sú niektoré z oblasti dotýkajúcich sa ľudských práv, ktorým sa venujeme.” uviedol časť agendy.

Zástupcovia z FKI otvorili aj aktuálnu problematiku pripravovanej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. So zástupcom SNSĽP sa zhodli, že skúsenosti a status, ktorý má stredisko v tejto oblasti, neboli dostatočne využité pri príprave dokumentu. V návrhu stratégie takmer vôbec nie sú zaradené práva zdravotne postihnutých ako aj práva detí, či migrantov.

Zúčastnení sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri príprave seminárov pre učiteľov, ktoré FKI v spolupráci s OZ Nenápadní hrdinovia organizuje už štvrtý rok. Do konca augusta pripravia stretnutie odborníkov na tému ľudských práv a budú pokračovať vo vzájomnej komunikácii a výmene skúseností.