Joseph Wresinski

Joseph Wresinski

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Narodil sa 12. februára 1917 ako syn Poliaka a Španielky v Angern vo Francúzsku. Detstvo prežil v trpkej chudobe. Po vyučení sa opäť vrátil do školských lavíc, aby sa stal kňazom. Pritom chcel zostať verný svojím koreňom a  stáť  predovšetkým v blízkosti chudobných. Po vysvätení  pôsobil v priemyselnej oblasti, najskôr ako kaplán, neskôr ako farár. V roku 1956 mu biskup navrhol, aby prevzal prácu  v tábore bezdomoveckých rodín v Noisy-le-Grand (východne od Paríža), kde žilo takmer 250 rodín. Príchod na toto miesto bol preňho skutočne šokujúci. Vložil celú svoju energiu, aby týmto rodinám bola priznaná ich dôstojnosť, aby bolo rešpektované ich človečenstvo s vlastnou  a jedinečnou  životnou skúsenosťou,  aby neboli vylúčení zo spoločnosti.

Prekonať biedu znamenalo preňho nasýtiť hlad po poznaní a po budúcnosti – namiesto ponižujúceho rozdávania polievky. Navrhol rodinám v Noisy-le-Grand, aby spoločne založili detskú škôlku a knižnicu. Postupne boli zriadené kaplnka, dielňa, práčovňa.

Spolu s rodinami v Noisy-le-Grand založil Joseph Wresinski spolok, ktorý sa neskôr rozvinul v hnutie “Aide à Toute Détresse” (ATD,  “Pomoc v najväčšej núdzi”).

Poháňalo ho presvedčenie, že bieda nie je nezmeniteľná a  ľudia sú schopní ju prekonať. Časom sa spolu s ním angažovalo v boji proti chudobe  množstvo mužov a žien rôzneho pôvodu. Mnohí z nich sa rozhodli ponúknuť  svoje skúsenosti a schopnosti a zdieľať svoj život s najchudobnejšími. Takto vznikol “voluntariát”, spoločenstvo spolupracovníkov  ATD štvrtý svet.

V roku 1979 bol  Wresinski  menovaný za  člena Francúzskej hospodárskej a sociálnej rady. V jej mene predložil v roku 1984 svetoznámu správu “Veľká chudoba a hospodárska a sociálna neistota”. Rada prijala jeho návrhy na rozsiahly boj proti chudobe a tým potvrdila jeho presvedčenie, že chudoba predstavuje narušenie ľudských práv. Toto narušenie sa dá prekonať iba vtedy, ak sú chudobní vtiahnutí do tohto procesu ako partneri.

17. októbra 1987 na pozvanie Josepha Wresinskeho sa zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť ohľadne rešpektovania ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou”. To bolo počiatkom Medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý OSN vyhlásila  v roku 1992. Joseph Wresinski zomrel 14, februára 1988. Je pochovaný v Méry-sur-Oise (Francúzsko) v medzinárodnom centre hnutia  ATD štvrtý svet. Jeho meno navždy zostane spojené s chudobnými, s ktorými zdieľal celý svoj život.