Hľadáme dobrovoľníkov: webadmin a občasný grafik

Hľadáme dobrovoľníkov: webadmin a občasný grafik

Dobrovoľníci (ilust. foto: Veľtrh sociálnych aktivít 2012 Bratislava)Fórum kresťanských inštitúcii (FKI), ktoré združuje 40 organizácií a snaží sa presadzovať hlas kresťanov v spoločnosti, hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní venovať pár hodín zmysluplnej práci.

FKI väčšinu svojich aktivít zabezpečuje na dobrovoľnej báze, na dobrovoľnej báze pracujú aj členovia predsedníctva. V súčastnosti do nášho tímu hľadáme:

Administrátor webovej stránky

Táto úloha by vyžadovala asi 1-2 hodiny týždenne, čiže nahodiť na stránku tlačovú správu alebo vyjadrenie, prípadne fotku. Vlastnej kreativite sa však medze nekladú a uvítame akékoľvek zlepšenie, nápady, iniciatívu, ktorá by nám pomohla lepšie komunikovať s ľuďmi.

Občasný kreatívny grafik

Hľadáme nadšeného dobrovoľníka, ktorý sa zaujíma o grafiku a vie robiť jednoduché veci, napríklad letáčiky, alebo plagát. Je to občasná pomoc, najmä keď pripravujeme rôzne podujatia, ako napríklad sviečkovú manifestáciu, alebo Deň rodiny. Momentálne by sme potrebovali vyrobiť zopár propagačných materiálov k sviečkovej manifestácií (marec) a v máji materiály ku Dňu rodiny.

Ďakujeme všetkým za službu a vyprosujeme požehnanie všetkým, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a talenty zmysluplnému dielu.

Záujemci, prosím, píšte Monike Hricákovej na hricakova@fki.sk.