Nový riaditeľ Renovabis prijal zástupcov Fóra kresťanských inštitúcii

Nový riaditeľ Renovabis prijal zástupcov Fóra kresťanských inštitúcii

Na Slovensko v týchto dňoch zavítal prof. Dr. Thomas Schwartz, ktorý nastupuje v týchto dňoch do úradu  riaditeľa nemeckej nadácie Renovabis – akcie pomoci nemeckých katolíkov krajinám strednej a východnej Európy. Sprevádza ho Dr. Thomas Schumann, hovorca Renovabisu.

Popri sledovaní návštevy Svätého Otca si hostia z Nemecka v nedeľu našli čas aj na pracovno-spoločenské stretnutia s FKI, s parterom, s ktorým už dlhší čas na Slovensku spolupracujú. Fórum kresťanských inštitúcií zastupovala dlhoročná bývalá predsedníčka FKI Katka Hulmanová a súčasný podpredseda Pavol Kossey. Celé stretnutie sa uskutočnilo vo veľmi otvorenej, príjemnej, priateľskej atmosfére.

Novému riaditeľovi predstavili FKI a jeho najdôležitejšie aktivity a plány. Predstaviteľov Renovabisu osobitne upútala vízia FKI „aby kresťanov v spoločnosti bolo lepšie počuť“ a videli v nej istú paralelu s cieľmi akcie pomoci Renovabis. Jej činnosť je založená na počúvaní potrieb cirkvi cez hierarchiu i laikov v tej-ktorej krajine a následne na spoločnom hľadaní zlepšenia situácie v danej oblasti.

V roku 2020 Renovabis podporil na Slovensku 10  projektov v celkovej sume 640 tisíc Eur. Od svojho vzniku, od roku 1993, podporil Renovabis na Slovensku okolo 1 500 projektov v celkovej výške viac 34 miliónov Eur. Na vedení a referentoch  Renovabisu FKI oceňuje, že nie sú len donori, ale poznajú realitu v postsocialistických krajinách, snažia sa jej rozumieť a sú partnermi na dialóg.

Pavol Kossey