Vyhlásenie FKI k prepusteniu politického väzňa v Bielorusku

Vyhlásenie FKI k prepusteniu politického väzňa v Bielorusku

Andrej Sannikov
Andrej Sannikov (foto: charter97.org)

Fórum kresťanských inštitúcii s veľkou radosťou privítalo informáciu o prepustení politického väzňa Andreja Sannikova dňa 14. apríla 2012 z väzenia v Bielorusku. V roku 2011 sme z Leopoldova, tragického miesta našej pamäte (spoločne s bývalými politickými väzňami z Konfederácie politických väzňov Slovenska) vyslali Sannikovovi list, v ktorom sme o.i. uviedli: “Dnes, 27. augusta 2011 stojíme pri bránach väznice v Leopoldove, kde svoj údel mučeníkov žilo tisíce politických väzňov. Sme tu preto, aby sme nezabúdali a zároveň z tohto miesta vysielame slová modlitby a solidarity s Vami.”

Veríme, že nielen politický tlak demokratického spoločenstva na autoritárskeho vládcu Lukašenka, ale aj intenzívne spoločenstvo modlitieb a obiet za prenasledovaných, zvlášť prenasledovaných kresťanov vo svete v Deň nespravodlivo stíhaných (13. apríla) napomohlo jeho prepusteniu. Očakávame prepustenie ďalších nespravodlivo stíhaných a to nie len v Bielorusku.

František Neupauer, predseda FKI

Andrei Olegovič Sannikov (nar. 1954) je bieloruský opozičný politik a aktivista. Je spoluzakladateľom a signatárom Charty 97. V roku 2010 kandidoval za prezidenta, no v zmanipulovaných prezidentských voľbách opäť vyhral diktátor Lukašenko. Sannikov bol zatknutý, mučený bieloruskou tajnou službou KGB a odsúdený na päť rokov odňatia slobody za organizovanie masových nepokojov.

Declaration of FKI (Christian Associations Forum) on release of political prisoner in Bielorus

Christian Associations Forum (FKI) has warmly welcomed information on the release of the political prisoner Andrei Sanikov on 14 April 2012 from a Bielarus prison. In 2011 in Leopoldov prison, a tragic place from the period of Communist regime, together with former political prisoners, a letter to Sannikov saying: „Today, 27 August 2011, we have gatherded at the Leopoldov prison gate, where thousands of political prisoners were interned and tortured. We are here because we don´t want to forget and we send from this tragic place words of prayer and solidarity with You.“

We believe that both political pressure of the demokratic community agains the autoritatian leader Lukashenko and intense prayers and sacrifices for the prosecuted, especially prosecuted Chrestians, throughout the world on the Unjusty Prosecuted´ Day in Slovakia (13 April) helped his release.

We expect other unjustly prosecuted not only in Bielorus to be released.

František Neupauer, President of FKI