Barbarstvo ducha IV.

Barbarstvo ducha IV.

Barbarstvo ducha IV., Špania dolina 2013V dňoch 29. a 30. novembra 2013 sa v Španej Doline uskutočnil IV. ročník seminára pre učiteľov (nielen) dejepisu Barbarstvo ducha, ktorý organizačne zabezpečilo OZ Nenápadní hrdinovia, Múzeum zločinov a obetí komunizmu v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií a Nadáciou Konrada Adenauera. „Som veľmi rád a vďačný za učiteľov, ktorí povedia „Baví ma učiť!“, chcú sa vzdelávať a podeliť o svoje skúsenosti s inými,“ uviedol František Neupauer, iniciátor seminárov, historik a publicista.

Seminár sa uskutočnil pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie a 70. výročia príchodu profesora Kolakoviča na Slovensko. Miesto konania seminára nebolo náhodné. Práve v Španej Doline zatkla ŠtB najmladšiu členku Kolakovičovej Rodiny, ktorá v tom čase bola matkou 9-mesačného dieťaťa. Dieťa odtrhli od svojej matky, pani Kravjanskej, ona musela nastúpiť výkon trestu za napomáhanie „vatikánskym špiónom“.

Účastníci seminára si vypočuli odborné prednášky historika a archivára Patrika Dubovského o Sviečkovej manifestácii; Františka Neupauera na tému Storočie totalitných režimov, Marty B. Košíkovej o činnosti OZ Nenápadní hrdinovia, o prednáškach v školách a možnostiach zapožičania výstav. Nechýbal pohľad na didaktiku dejepisu, informácie o nových filmoch, praktické využívanie informácií na internete ako aj výmena didakticko-výchovných skúseností. Učiteľka Beáta Barlová a Janka Galliková informovali kolegov o realizácii projektu Nenápadní hrdinovia. „Stojí nás to veľa námahy a voľného času, ale je to najlepší projekt svojho druhu. Študentov núti hľadať, premýšľať, nadobúdať prezentačné a technické zručnosti,“ uviedli.

Tak ako po iné roky nechýbalo ani rozprávanie pamätníkov, či už účastníkov Sviečkovej manifestácie, demonštrácie zo 16. novembra 1989, ako aj „svedka storočia“, ktorým bol Mons. Jaroslav Pecha. Hovoril o pohľade na rok 1948 očami študenta; ako vnímal, že sa v roku 1950 zo Šaštína vrátili študenti a nádejní saleziáni po akcii ŠtB s názvom „Akcia K“; o proteste organizovanom Mons. Rudolfom Balážom mesiac pred primíciami proti jeho vylúčeniu zo seminára (Dôvod? Z USA mu zaslali obrázky s náboženským motívom pre účastníkov primičnej svätej omše). Nevyhol sa aktuálnemu pohľadu na dianie v cirkvi a sprostredkoval pohľad cirkevného sudcu na život v manželstve a rodine. Predovšetkým však odkryl pohľad na dianie v komunistickom režime z pohľadu kňazov, ktorým dýchali na päty cirkevní tajomníci. „Aj na spovedanie ste museli mať štátny súhlas. Ak niektorí z kňazov spovedal a nebol zapísaný v zozname odovzdanom vopred cirkevnému tajomníkovi, spovedať mu zakázali a hrozilo aj odobratie štátneho súhlasu.“ Bezohľadnosť takýchto ľudí bez svedomia sa prejavila aj po roku 1989 v snahe znemožniť výstavbu kostola na sídlisku, zakladaní ateistickej cirkvi a pod.

Účastníci seminára z Bratislavy, Záhoria, Horného Považia, Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša a Prešova mali okrem prednášok možnosť okúsiť i čaro krásneho prostredia Španej Doliny a sobotňajší prvý sneh v tejto rázovitej baníckej obci. Organizátori už pripravujú V. ročník seminára venovaného téme November 89 a prejavom solidarity ľudí zo zahraničia. Uskutoční sa v polovici roku 2014 a predbežné prihlášky prijímame už dnes (kosikovama@gmail.com). Uprednostnení budú aktívni učitelia, ktorí sa zapoja napr. do projektu Nenápadní hrdinovia (www.november89.eu).

Seminár Barbarstvo ducha je organizovaný od roku 2010. Je to jediný seminár svojho druhu na Slovensku. Prvý ročník bol venovaný Akcii K a účastníci navštívili zdevastovaný kláštor v Kremnici. O svoje skúsenosti sa s prítomnými podelil aj Mons. Rudolf Baláž. Druhý ročník bol venovaní útekom za hranice (pri príležitosti výročia postavenia Berlínskeho múru) a uskutočnil sa na Morave. Účastníci si prezreli Múzeum na hraniciach Českej republiky a Rakúska. Svoj pokus o prechod hraníc opísal Anton Srholec, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Tretí ročník sa uskutočnil v Bratislave. Účastníci navštívili tragické miesta pamäte (budovu u Dvoch levov, pamätník Sviečkovej manifestácie) i interiér vtedy pripravovaného Múzea zločinov a obetí komunizmu.