Veľtrh sociálnych aktivít 2012 na fotografiách

Veľtrh sociálnych aktivít 2012 na fotografiách

Fotografie zo 7. ročníka Veľtrhu sociálnych aktivít, ktorý sa konal 17. októbra 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby v OC Galéria Tesco Lamač a Trnava.

Trnava

Zdroj: charitatt.sk

Bratislava – Lamač

Autor: Lukáš Kačeriak