Medzinárodný deň za odstránenie chudoby sme si pripomenuli v Bratislave a Trnave

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby sme si pripomenuli v Bratislave a Trnave

Veľtrh sociálnych aktivít 2012 BratislavaNakupujúci v obchodných centrách sa v stredu 17. októbra už po siedmy raz oboznámili s prácou pro-sociálnych organizácií. Veľtrh sociálnych aktivít v obchodnom centre v bratislavskom Lamači a v Trnave predstavil pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby osemnásť vybraných organizácií, ktoré podávajú pomocnú ruku bezdomovcom, deťom, starým a osamelým, ale aj týraným ženám, opusteným matkám s deťmi či ľuďom s postihnutím.

Symbolom podujatia bol „Strom hojnosti“, obraz, ktorý špeciálne pre veľtrh namaľoval Fero Guldan. „ Strom poznania je príliš vážna vec, strom hojnosti ale stojí za skúmanie, etiku aj osobnú účasť. Nemusíme ho deliť napoly ako hemisféry ľudského mozgu, uplatnenie srdca je vec celku. Ak je v protiklade to povrchné delenie na ľavú a pravú stranu (ako napríklad v politike), či plnú a prázdnu polovicu, tak celistvosť srdca je opakom každého delenia. Plagát, ale aj bezpočet obdobných symbolov v celých dejinách ľudstva je o hranici medzi tými, čo môžu a majú, a tými, čo príležitosť ani hojnosť nemajú… Preto je na plagáte akoby paradox. Z hojnej polovice stromu padajú ľudské dary pod prázdnu polovicu stromu, na pôdu tých, čo to potrebujú,” charakterizoval svoje dielo Fero Guldan.

Bratislava

Organizátori z Fóra kresťanských inštitúcií do programu Veľtrhu sociálnych aktivít zaradili aj kultúrno-spoločenský program, ktorý otvoril predseda Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) František Neupauer. Ten vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa snažia byť vnímavými na potreby druhých: „Dnes, keď si pripomíname medzinárodný deň boja za odstránenie chudoby Vám patrí naša vďačnosť, za to, že ste mostom nádeje, služby lásky a solidarity. Slúžite vďaka tým, ktorí Vás podporujú priamo, cielenie, s cieľom pomôcť konkrétnemu človeku. Nie cez pohľad ľútosti ale hlbokej ľudskosti, ktorá dvíha ľudí chudobných a slabých (tak fyzicky, ako aj psychicky) a pomáha im.“

V následnom príhovore Peter Zsapka, zastupujúci Komisiu Európskej únie na Slovensku, vyzdvihol fakt, že hoci zástupcovia pomáhajúcich organizácií sa nedostávajú do pozornosti verejnosti ako mediálne celebrity, patria k osobnostiam, ktorým má patriť úcta a vďačnosť celej spoločnosti. Bratislavský eparcha Peter Rusnák na príklade príbehu neznámeho filozofa, ktorý svojich žiakov naučil, že deň začína vtedy, keď stretneš človeka, poprial všetkým, aby boli vždy ľuďmi, ktorí prinášajú druhým nádej. Ppodujatie spestril svojim vystúpením slovenský Bocceli Maroš Bango, hudobno-spevácke zoskupenie Experiment 3G ako aj tancujúci vozíčkari z TK Danube.

Trnava

Dňa 17.10.2012 v čase od 10hod. do 17hod. sa v OC Galéria Tesco Trnava uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít. Prezentáciou svojej činnosti a práce s chudobnými ľuďmi a rodinami sa pripojilo osem zúčastnených organizácií k myšlienke Medzinárodného dňa boja za odstránenie chudoby. Chudoba je fenoménom spoločenským a dotýka sa každého človeka a uvažovať o nej znamená sa jej dotýkať, prichádzať s ňou do bezprostredného kontaktu. Do takéhoto kontaktu s ňou v rôznych formách prichádzajú všetky organizácie, ktoré sa na podujatí prezentovali. Organizácie, ktoré sa Veľtrhu sociálnych aktivít zúčastnili, prišli do osobného kontaktu s ľuďmi a mohli tak ľudí informovať o svojej činnosti a priblížiť im rôzne formy chudoby tak, ako ju poznajú ony. V prezentačných stánkoch bolo možné si pozrieť výrobky z chránených dielní a získať podrobnejšie informácie o službách týchto organizácií:

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava
OZ Savio, Bratislava
OZ Samaria, Hlohovec
OZ Ain Karim, Šamorín
Klub vozíčkárov, Trnava
Centrum Mak, Trnava
Azylový dom Tamara, Trnava
Jozefínum, Dolná Krupá

Neostáva než poďakovať Fóru kresťanských inštitúcií za zastrešenie tohoto dňa, tiež organizáciám a všetkým dobrovoľníkom za účasť a aktívnu prezentáciu svojej činnosti a  OC Galéria Tesco Trnava za bezplatné využitie priestoru.

(info a fotografie z VSA v Trnave prevzaté z charitatt.sk)