Konferencia: Solidarita medzi generáciami na trhu práce

Konferencia: Solidarita medzi generáciami na trhu práce

Veľtrh sociálnych aktivítNezávislé kresťanské odbory Slovenska v spolupráci s Európskym centrom pre otázky zamestnancov (EZA), Fórom kresťanských inštitúcií a sociálnou subkomisiou Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska v rámci podujatia

Sociálne dni 2012 pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika Vás pozývajú na medzinárodný seminár Solidarita medzi genráciami na trhu práce, ktorý sa uskutoční 5.–6. októbra 2012 v Bratislave

Bližšie informácie:

(aktualizované)

Fotografie z konferencie