Značka: <span>konferencia</span>

Príhovor predsedníčky FKI na Konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Dňa 1.12. 2014 bol na rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválený návrh Celoštátnej stratégie …

Prejav predsedu FKI na Národnej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Vážené dámy a páni, vzácni hostia, pred pár desiatkami rokov by sme my (predstavitelia občianskej spoločnosti) nemohli hovoriť o ľudských …