Konferencia o zosúladení rodinného a pracovného života

Konferencia o zosúladení rodinného a pracovného života

Zosúladenie rodinného a pracovného životaV dňoch 10.-11. mája sa v Častej Papierničke uskutoční medzinárodná konferencia v rámci príprav 20. výročia Medzinárodného roku rodiny na tému „Rodina. Zosúladenie rodinného a pracovného života“. Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anny Záborskej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického.

Ciele

Poskytnúť námety na rozvoj rodinnej politiky SR, ponúknuť závery konferencií na Slovensku v rámci projektu, pre prípravu materiálov OSN k 20. výročiu Medzinárodného roka rodiny (1994 – 2014).

Pozvaní hostia a kľúčoví rečníci

  • Nuria Chinchilla, profesorka IESE Business School University of Navarra, Španielsko
  • Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu, Česká republika
  • Günter Danhel, IEF Rakúsko
  • Jozef Dvonč, ZMOS
  • Mária Jacková, MP SVR SR
  • Peter Mach, bývalý riaditeľ Štatistického úradu SR
  • Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV
  • Branislav Ondruš, MP SVR SR

Témy workshopov a odborní garanti

 1. Prínos práce rodičov pre prosperitu i kohéziu spoločnosti

 Garant: Terézia Lenczová

2. Špecifiká práce žien v rodine, v zamestnaní, vo verejnej sfére

Garant: Blanka Brabcová

3. Úloha samosprávy pri rozvoji zamestnanosti a vytváraní podmienok pre zosúladenie rodinného života a práce

Garant:Ján Podmanický

4. Zamestnanie rodičov a potreby detí podľa vekových kategórií

Garant: Štefan Matula

5. Skúsenosti z rodinného podnikania na Slovensku

Garant: Ján Hudacký

6. Best practices z vybraných európskych krajín

Garant: Anna Záborská

Predbežný program

 
Piatok 10.5.2013
8:00 odchod autobusu pre účastníkov z Trnavského mýta z parkoviska pred Istropolisom
9:30 – 12:30 prvé plenárne zasadanie
12:30 obed
14:00 – 16:00 druhé plenárne zasadanie
16:30 – 18:30 workshopy
19:00 večera
20:00 voľný program, plávanie, opekanie v prírode
 
Sobota 11.5.2013
9:00 – 11:00 workshopy
11:30 – 12.30 záverečné plenárne zasadanie
14:00 odchod autobusu do Bratislavy
 

Registrácia

Prihlásiť sa môžete elektronicky alebo na uvedený kontakt do 6. mája 2013. Účastnícky poplatok vo výške 20 € ( pre študentov 10 €) a príplatok za nocľah 10 € prosíme uhradiť do 6. mája 2013 na účet 150732012/0200. Číslo telefónu použite prosím pre identifikáciu Vašej platby ako variabilný symbol pri platbe. Ak by výška účastníckeho poplatku mala byť prekážkou Vašej účasti, prosíme, aby ste kontaktovali organizátorov.

Kontakt

Katarína Hulmanová, E-mail: family@slovanet.sk, Tel.: +421903783229, www.family-sk.sk.

Ilust. foto: thesocietypages.org