Veľtrh sociálnych aktivít 2012 na fotografiách

Dobrovoľníci (ilust. foto: Veľtrh sociálnych aktivít 2012 Bratislava)

Fotografie zo 7. ročníka Veľtrhu sociálnych aktivít, ktorý sa konal 17. októbra 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby v OC Galéria Tesco Lamač a Trnava.

Trnava

Zdroj: charitatt.sk

Bratislava – Lamač

Autor: Lukáš Kačeriak