V Bratislave sa konalo prvé stretnutie výboru Európskeho laického fóra

V Bratislave sa konalo prvé stretnutie výboru Európskeho laického fóra

Od 19. do 21. októbra 2018 v Bratislave sa konalo prvé stretnutie novozvoleného sedemčlenného riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Združuje v súčasnosti 18 krajín, resp. národných výborov laikov, ktoré boli uznané príslušnými konferenciami biskupov. Slovenských laikov vo výbore reprezentuje podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Pavol Kossey.

Výbor zhodnotil priebeh a výsledky júnového študijného zhromaždenia fóra v Portugalsku, ktorého hlavnou témou bola Všeobecná deklarácia ľudských práv, kresťanské hodnoty a sociálne učenie Cirkvi. Prediskutoval aj vzťahy a spoluprácu s viacerými európskymi cirkevnými a občianskymi inštitúciami a začal aj diskusiu o téme študijného zhromaždenia v roku 2020. Najbližšie sa výbor stretne koncom februára budúceho roka v Belgicku.

Hostia z Európy v diskusii hovorili  aj o tom, ako môžu laici čo najautentickejšie prispieť do života spoločnosti. Zhodli sa napríklad v tom, že v spoločnosti je nedostatok nádeje a dôvery do budúcnosti. “Jednoducho sa ukazuje, že spoločnosť bez viery v Boha prestáva fungovať. Zároveň potvrdili, že sekulárnosť vytláča zo spoločnosti to “Božie” a spoločnosť prestáva mať referenčný, pevný bod,” podotkol slovenský zástupca vo výbore Pavol Kossey.

“To, čo môže priniesť nový závan skutočnej dôvery, prekonanie konzumizmu a hľadanie pseudozdrojov naplnenia a šťastia, je žitá viera. Viera, ktorá sa úprimne otvára pre Boha, prejavuje sa prirodzene v každodennom živote a pomáha človeku cez spoločenstvo. Na Západe je naozaj v niektorých prostrediach extrémne ťažko žiť vieru, sekulárny tlak okolia je enormný. Preto spoločenstvá budú mať rozhodujúcu úlohu pri živote podľa viery,” dodal Pavol Kossey.

Na stretnutí sa okrem neho zúčastnili Lillian Kristensen z Dánska, John Mossop (pokladník) zo Švédska, Josian Caproens (prezidentka) z Belgicka, Alexandra Viana Lopes z Portugalska, John Smartt (sekretár) z Anglicka, Camino Cañón Loyes zo Španielska. Európske laické fórum vedie ako prezidentka Josian Caproens.