Juraj Miština: Rodiny v Rakúsku počas materskej dovolenky nemajú pocit menejcennosti

Juraj Miština: Rodiny v Rakúsku počas materskej dovolenky nemajú pocit menejcennosti

Juraj Miština vo svojom vystúpení Viacdetná rodina v Rakúsku – prípadová štúdia, priniesol praktický pohľad rodiča žijúceho v Rakúsku. Študoval a momentálne aj pracuje v Dolnom Rakúsku, je otcom 5 detí.

Keďže jedno dieťa sa mu narodilo na Slovensku, vie porovnať rozdiely, ktoré sú medzi týmito dvoma štátmi v prístupe, záujme o rodinu s novonarodeným dieťaťom a to nielen v samotnej nemocnici, ale aj na úrovni obce a komunity, kde rodina žije. To, čo sa u nás označuje špeciálnou “nálepkou” BABY FRIENDLY, je v Rakúsku považované za samozrejmosť – jedná sa o kompletnú starostlivosť o matku a dieťa priamo v nemocnici, odbúranie stresu, pomoc pri vybavovaní papierov priamo v nemocnici. Otcom je v prípade narodenia dieťaťa poskytnutá dvojdňová dovolenka navyše.

Ďalšia oblasť, v ktorej je reálne cítiť záujem o rodinu je komunita a obec. Celá komunálna politika je riadená tak, že v centre je rodina. Spoločnosť sa teší z narodenia dieťaťa (návšteva starostu po narodení dieťaťa, ktorému daruje základný balíček, sadenie stromčekov pre novonarodené deti). Rodiny môžu získať zadarmo tzv. Family Pas, ktorý im umožňuje získať zľavy na cestovné, vstupy do kín, divadiel, atrakcií po celom Rakúsku. Obce sa starajú o to, aby ľudia a peniaze zostávali u nich a nešli do veľkých rezortov.

Rovnako cítia podporu, čo sa týka bývania. Rodina môže získať podporu na stavbu soc. bytu, ktorá narastá s počtom detí v rodine.

Výška rodinných prídavkov v Rakúsku dokáže rodine pomôcť preklenúť obdobie, kedy rodina prichádza o príjem manželky a tak aj viacpočetné rodiny môžu žiť slušne. Systém vyplácania rodičovských príspevkov zvýhodňuje matky, ktoré zostanú s dieťaťom dlhšie doma (max. 30 mesiacov) a nárok na 6-mesačnú plne platenú materskú má aj manžel. Okrem rodín s najmenšími deťmi, štát na začiatku školského roka prispieva sumou 100 EUR na každé školopovinné dieťa.

Dolné Rakúsko má rodinu v centre záujmu a je pre neho dôležitá. Komplexná starostlivosť o rodiny zastrešuje všetky vekové skupiny, z čoho následne vyplýva väčšia stabilita, rodiny aj počas materskej dovolenky nemajú pocit menejcennosti, môžu žiť plnohodnotný a dôstojný život.

Vystúpenie Juraja Mištinu odznelo na konferencii Chudoba a rodina, ktorá sa konala 15. októbra na pôde NR SR pri príležitosti Svetového dňa za odstránenie chudoby. Celý príhovor si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

Pozrite si aj ďalšie videá z konferencie Chudoba a rodina.