Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje 8. ročník veľtrhu sociálnych aktivít

Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje 8. ročník veľtrhu sociálnych aktivít

Veľtrh sociálnych aktivít 2012Valné zhromaždenie OSN v decembri 1992 vyhlásilo 17. október za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Odvtedy sa každoročne po celom svete organizujú v tento deň podujatia, ktorých cieľom je predstaviť a ponúknuť aktivity na jej zmiernenie a odstránenie.

Na Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby organizuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s obchodnými centrami a krajskými mestami od roku 2006 Veľtrh sociálnych aktivít. Ten pod heslom Príď-spoznaj-podpor! sa bude tento rok opäť konať 17. októbra v popoludňajších hodinách OC Galéria Tesco Bratislava, OC Galéria Tesco Trnava a po prvý krát aj v Nitre v OC Galéria Mlyny.

V roku 2012 bolo podľa údajov štatistického úradu ohrozených chudobou 715 000 obyvateľov Slovenska čo je o 15 000 viac ako rok predtým. Cieľom veľtrhu je zviditeľniť neviditeľných – organizácie a iniciatívy, ktoré bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou, sa snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť ako aj osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch.

Symbolom podujatia je „Strom hojnosti“, obraz, ktorý špeciálne pre veľtrh namaľoval Fero Guldan.

„Strom poznania je príliš vážna vec, strom hojnosti ale stojí za skúmanie, etiku aj osobnú účasť. Nemusíme ho deliť napoly ako hemisféry ľudského mozgu, uplatnenie srdca je vec celku. Ak je v protiklade to povrchné delenie na ľavú a pravú stranu (ako napr. v politike), či plnú a prázdnu polovicu, tak celistvosť srdca je opakom každého delenia. Plagát, ale aj bezpočet obdobných symbolov v celých dejinách ľudstva je o hranici medzi tými, čo môžu a majú, a tými, čo príležitosť ani hojnosť nemajú…“ – charakterizoval svoje dielo umelec.

Veľtrh sociálnych aktivít predstaví formou panelovej prezentácie viaceré organizácie a aktivity, ktoré podávajú pomocnú ruku osamelým starým ľuďom, ale aj rodinám v núdzi, či opusteným matkám s deťmi, ľuďom s postihnutím. Aktivisti predstavia svoju prácu s deťmi na ulici, v rómskych komunitách, s bezdomovcami, či humanitárnu pomoc nielen pre ľudí žijúcich na Slovensku, ale aj takú, ktorá smeruje do najbiednejších krajín sveta. Viac informácií ponúka stránka www.chudoba.sk.

Príď-spoznaj-podpor, je výzvou pre každého z nás!