Zástupcovia mimovládok hovorili s ministrom o Stratégii ľudských práv

Zástupcovia mimovládok hovorili s ministrom o Stratégii ľudských práv

Stretnutie FKI a FŽ s ministrom Lajčákom, FOTO: mzv.skPodpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vo štvrtok 3. októbra prijal zástupcov mimovládnych organizácií. Na stretnutí sa dotkli vzniku a ďalšieho postupu pri vytváraní Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Minister informoval, ako vznikala stratégia, ako aj o neprimeraných reakciách niektorých občanov. Reprezentanti platforiem Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) a Fórum života (FŽ) a združení eRko a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) informovali ministra o doterajšom postupe mimovládok. Predniesli svoje predstavy ako by mal vyzerať nasledujúci proces tvorby dokumentu. Predseda FKI František Neupauer navrhol, aby budúci dokument bol postavený na základoch, na ktorých sa dokáže dohodnúť celá spoločnosť. „A zároveň sme k ním viazaní. Reč je o dohovoroch OSN dotýkajúcich sa predovšetkým základných práv ľudských osôb,“ uviedol František Neupaeur.

Minister opakovane pozval do ďalšieho dialógu: „Chceme diskutovať o celku a jednotlivostiach so všetkými subjektmi, ktorých sa obsah pripravovanej stratégie dotýka a ktoré o to prejavia záujem.“ Aj keď minister prikladá závažnosť aj odporúčaniam prijatým na pôde EU, ktoré nie sú právne záväzné, prítomných uistil, že jeho rezort sa nepokúša presadzovať akúkoľvek ideológiu a chce byť len nestranným „rozhodcom“ v procese tvorby stratégie.

Patrik Daniška z HFI vzniesol požiadavku rozšíriť stratégiu o témy ochrany života pred narodením, náboženskej slobody, výhrady vo svedomí a práv rodičov.

Po stretnutí s ministrom zodpovedné zamestnankyne ministerstva prisľúbili snahu o vtiahnutie prítomných mimovládnych platforiem do procesu tvorby stratégie. Navrhnú koordinačnej skupiny, aby bol na jej zasadnutiach prítomný ich zástupca. Rovnako aby mohlo HFI na zasadnutí predniesť požiadavky rozšírenia tém stratégie.

Prítomní sa s ministrom dohodli na pokračovaní dialógu a ďalšom stretnutí najneskôr v polovici prípravného obdobia. Definitívny text Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR by mal byť predložený na vládu v júni 2014.

 foto: mzv.sk