VYHLÁSENIE: ÁNO manželstvu a prirodzenej rodine, NIE presadzovaniu agendy LGBT

VYHLÁSENIE: ÁNO manželstvu a prirodzenej rodine, NIE presadzovaniu agendy LGBT

DúhaFórum kresťanských inštitúcií, iniciátor a celoslovenský koordinátor podujatia Deň rodiny rešpektuje dôstojnosť každého človeka a je proti tomu, aby niekto odsudzoval toho druhého na základe sexuálnej orientácie. Zásadne ale odmietame každý, hoc aj fiktívny pokus napodobňovať sobáš alebo manželstvo osobami rovnakého pohlavia, ako dehonestujúci pravú hodnotu rodiny.

Žiadne spolunažívanie osôb rovnakého pohlavia nedokáže nahradiť fungujúcu rodinu založenú na vzťahu muža a ženy, ktorá prináša spoločnosti novú generáciu, učí ju budovaniu vzťahov v mužskom aj ženskom rozmere osobnosti a prináša spoločnosti ekonomické hodnoty. Uvedomujeme si neľahký údel všetkých, ktorí svoju sexualitu prežívajú „neštandardným spôsobom“, vážime si ich snahu žiť plnohodnotný život a prispieť k slobodnejšej, spravodlivejšej a tolerantnejšej spoločnosti, ale snahu o napodobňovanie manželstva a uzákonenie podobných zväzkov nepokladáme za skutočné riešenie ich situácie.

Rodina založená na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar, nemá rovnocennú náhradu.

V Bratislave 8.6.2012