Značka: <span>manželstvo</span>

Jasné pojmy – zdravá spoločnosť (Vyhlásenie FKI k prijatiu ústavnej ochrany manželstva)

Fórum kresťanských inštitúcií veľmi pozitívne hodnotí prijatie ústavných zmien týkajúcich sa manželstva a vyjadrujú vďaku všetkým poslancom, ktorí zmeny podporili. …