Z rokovania predsedníctva

Z rokovania predsedníctva

Dňa 23. februára 2012 sa v priestoroch Fóra života uskutočnilo feburárové stretnutie predsedníctva FKI. Po spoločnej modlitbe a stručnom zhodnotení hlavných podujatí (púť do Ríma, ples FKI a NKOS) nasledovalo rokovanie o činnosti a plánoch FKI v najbližších mesiacoch.

V spolupráci s BKIS pripravuje FKI spomienku na Bratislavský Veľký piatok. Obohatením tohtoročnej spomienky, ktorá bude v nedeľu 25. marca bude “koncert za život a za slobodu” v podaní skupiny KOMAJOTA z Košíc. „Presný program a podrobné informácie uverejníme na začiatku marca na stránke www.svieckovamanifestacia.sk” uviedol Ján Fabičovic.

Jozef Predáč informoval o pripravovanom Dni rodiny v mesiaci máj a chystanej aktualizácii stránky FKI www.denrodiny.sk: “Do tohtoročného Dňa rodiny sa pripájajú regionálne združenia z ďalších miest a obcí (Malacky, Michalovce, Sabinov), ktoré chcú s nami spolupracovať na zviditeľňovaní dôležitosti a hodnôt rodiny a pripraviť pre rodiny a ich členov zaujímavú verejnú oslavu Medzinárodného dňa rodiny.“ Podujatia sa uskutočnia v mesiaci máj.

Predsedníctvo rokovalo o forme vyhlásenia FKI k voľbám do NR SR a stránke www.volim.sk. Katarína Hulmanová inforovala o “projekte Bielorusko”, ktorého cieľom je podpora činnosti organizácii v Bielorusku a poskytnutie „know how“ pri verejných osvetových projektoch koordinovaných FKI na Slovensku. (Deň rodiny, Veľtrh sociálnych aktivít a pod.)

Nechýbali informácie o akcii Nedeľa nedeľou, spolupráci s Charitou, o donoroch a i. Predsedníčka Fóra Života Marcela Dobešová, ktorá privítala členov predsedníctva FKI inforvala o alarmujúcej situácii v III. sektore a dôležitosti zadefinovania pojmu “verejnej prospešnosti”. Viaceré z tém, kt. odzneli na predsedníctve sa stanú predmetom rokovaní na VZ naplánovanom na 16. marec 2012.