Veľtrh sociálnych aktivít naštartoval na Medzinárodnom maratóne mieru

Veľtrh sociálnych aktivít naštartoval na Medzinárodnom maratóne mieru

Veľtrh sociálnych aktivít 2013 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.” (Joseph Wresinski, iniciátor Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby)

Na problémy najchudobnejších vrstiev ľudí a možnosti ich riešení upozorňujú slovenské mimovládne organizácie osobitne v tomto jesennom období. Aktivity začali na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) a vyvrcholia okolo 17. októbra – počas Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas MMM prezentovať aktivity neziskových organizácií a charity v prospech núdznych.

Prácu s chudobnými osobitným spôsobom zviditeľnili aktívni účastníci MMM. Bol to napr. dlhoročný účastník a aktívny bežec, Peter Gombita, katolícky kňaz, ktorý sa venuje bezdomovcom v košickom útulku Oáza – nádej pre nový život. Spolu s ním sa popasoval s maratónskou trasou aj Ladislav Bodnár, ktorý našiel v tomto zariadení domov. Organizátori MMM poskytli tomuto vytrvalcovi s neľahkým osudom bezplatný štart a organizáciám priestor na prezentáciu sociálnych aktivít.

,,Sociálna oblasť je nesmierne široká a zložitá. Nie je možné riešiť všetky problémy. Je však v našich silách dať pridanú hodnotu existujúcim iniciatívam, hľadať riešenia spoločne, vytvoriť sieť spolupracujúcich iniciatív, naprogramovať a naštartovať projekty, ktoré predstavujú účinné a radikálne riešenie pomoci určitej skupine na pomoc odkázaných, alebo systémovej pomoci v určitom regióne,“ uviedla Ľubica Dojčárová, moderátorka košického sociálneho klubu.

„Považujeme za potrebné, aby pomáhajúci, konkrétni ľudia z terénu, mali možnosť hovoriť o svojich iniciatívach. Takéto drobné vytrvalé snaženia, ktoré sú skutočným prínosom k zlepšeniu sveta, nie sú príliš známe. Okrem toho pomáhajúcich pohlcuje ich vlastná činnosť a nemajú silu, kapacitu, a často ani ambície prezentovať pred širšou verejnosťou svoje dobrovoľnícke iniciatívy. Preto sa tejto prezentácie ujíma Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s rozbiehajúcimi sa sociálnymi klubmi v regiónoch,“ povedal predseda FKI, František Neupauer.

Veľtrh sociálnych aktivít je pokusom hovoriť o chudobe na Slovensku konštruktívne a konkrétne. Vyše 40 iniciatív, ktoré stoja blízko pri človeku v ťažkých chvíľach, prezentuje svoje iniciatívy v oblastiach, ako je práca s deťmi zo znevýhodneného prostredia, aktivity pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, pomoc osamelým matkám s deťmi v núdzi, práca s bezdomovcami, s väzňami, pomoc pre starých a osamelých, pomoc v chudobných krajinách, rozvoj dobrovoľníctva. Prezentácie začali na MMM a vyvrcholia 17. októbra v Bratislave, v Trnave a v Nitre a budú pokračovať 18. októbra Rozvojovým dňom v Bratislave.

Fotografie

Autorka: Ľubica Dojčárová