V Poprade sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívy

V Poprade sa prezentovali sociálne zariadenia a iniciatívy

V sobotu, 23. marca sa v obchodnom centre Fórum uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít. Spolu bolo zastúpených 10 rôznych diel: Spišská katolícka charita (ústredie) a jej štyri zariadenia: Centrum pre deti a rodiny – Dom Charitas sv. Kláry (Liptovský Mikuláš), Agentúra domácej starostlivosti Charitas (Poprad), Spojená škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho (Spišská Nová Ves), Dom Charitas Panny Márie Lurdskej (Spišský Štiavnik) a ďalej CSS Domov pod Tatrami (Batizovce), Oáza – nádej pre nový život, n.o., (Košice), Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (Poprad), Ranč Emanuel (Poprad-Veľká) a zastúpenie Európskej komisie v Bratislave, ktoré VSA finančne podporilo, bolo reprezentované prostredníctvom organizácie Europe Direct Poprad.

Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa mnoho zaujímavého a podnetného o práci jednotlivých zariadení a o problémoch, ktoré musia pri svojej každodennej práci riešiť. Zaujali ich aj rôzne kreatívne výrobky, ktoré klienti jednotlivých zariadení dokážu zhotoviť.

Výborná atmosféra podujatia vyvrcholila v popoludňajšom programe, ktorý moderoval a svojimi piesňami dotváral Peter Janků. Na pódiu sa vystriedala plejáda vzácnych hostí, s ktorými moderátor urobil pútavé interview. Prítomní si vypočuli zaujímavé a inšpiratívne výpovede ľudí, ktorí hlboko rozumejú problémom chudoby, bezdomovectva a iným sociálnym problémom. Sme presvedčení, že keď sa ich skúsenosti a myšlienky pretavia do systémových riešení, sociálny systém na Slovensku sa posunie dopredu. Medziiným sa vystriedali: predseda FKI Tomáš Kuzár, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček, známy kňaz a ultramaratónec a súčasne riaditeľ Oázy – nádeje pre život, Peter Gombita. Príspevok svojich inštitúcií predstavili aj predsedníčka Komisie sociálnych vecí a rodiny PSK Anna Schlosserová, viceprimátor Popradu Ondrej Kavka a riaditeľ Europe Direct Poprad pán Peter Litavec.

Potešili náš reakcie zástupcov jednotlivých vystavujúcich zariadení a iniciatív, že ich veľmi obohatila ich vzájomná komunikácia. Mohli sa stretnúť mimo každodenných starostí o chod svojich zaradení a v osobitnej atmosfére sa pozdieľať o svojej práci, o svojich radostiach i starostiach.

A za organizátora – FKI – vyslovujeme nádej, že toto podujatie naplnilo aj ďalší cieľ a prispelo k scitlivovaniu ľudí na sociálne problémy ľudí v našej spoločnosti. V „chrámoch konzumu“ ame poukázali na skutočnosť, že sú medzi nami aj takí, ktorí sú z tohto sveta dostatku a prebytku z najrôznejších dôvodov akoby „vydedení“. Mohli sme upozorniť, že pokiaľ sa bude v našej spoločnosti vytrácať súcit a solidarita, bude sa spoločnosť stávať individualistickejšou, bezcitnejšou a v konečnom dôsledku menej šťastnou. Ľudskosť nás robí ľuďmi.

Najbližší VSA organizuje FKI už 18. mája v obchodnom centre EPERIA v Prešove.