Pozvanie na Veľtrh sociálnych aktivít do Popradu 23. marca 2019

Pozvanie na Veľtrh sociálnych aktivít do Popradu 23. marca 2019

Milí priatelia – predstavitelia sociálnych zariadení a iniciatív, 

dovoľujeme si Vás v mene Fóra kresťanských inštitúcií pozvať na trochu netradičné, no v istej miere už aj tradičné podujatie – Veľtrh sociálnych aktivít.

Je to podujatie, ktorého cieľom je priblížiť ľuďom sociálne iniciatívy v prospech ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v existenčných problémoch a potrebujú pomoc. Takéto podujatia sme už v minulosti viackrát organizovali v rôznych mestách – najmä v obchodných centrách. Snažíme sa takto scitlivovať ľudí na problém chudoby a iných ťažkostí ľudí – starých, zdravotne postihnutých, ľudí bez domova, chudobné rodiny, osamelé matky, Rómovia v osadách, týrané osoby, …  Čiže v „chrámoch konzumu“ poukázať na skutočnosť, že sú medzi nami aj takí, ktorí sú z tohto sveta dostatku a prebytku z najrôznejších dôvodov akoby „vydedení“. Pokiaľ sa bude v našej spoločnosti strácať súcit a solidarita, bude sa spoločnosť stávať individualistickejšou, bezcitnejšou a v konečnom dôsledku menej šťastnou.

Naše podujatie nazývame veľtrhom preto, lebo sa tam prezentujú jednotlivé sociálne iniciatívy ako na nejakej výstave – hoci VSA je naozaj iba “miniveľtrh”. J Jedným z prínosov VSA je aj bližšie vzájomné zoznámenie sa a zosieťovanie zástupcov jednotlivých vystavujúcich iniciatív – ich vzájomná inšpirácia i konkrétna vzájomná podpora a spolupráca. VSA chce umožniť predstaviť širokej verejnosti rozmanitosť aktivít zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych.

Pracovať na lepšom svete prostredníctvom služby núdznym vníma ako svoje osobné povolanie množstvo pomáhajúcich. Väčšina z nich roky vytrvalo a skryto pracuje na báze dobrovoľnosti, zadarmo, vo svojom voľnom čase a často aj zo svojich finančných prostriedkov. Ale sú to taktiež profesionálni pracovníci, ktorí napriek nízkemu finančnému ohodnoteniu, pokladajú službu núdznym za svoje životné poslanie. Práca týchto aktivistov býva neraz takmer neviditeľná, výsledky sa dostavia často až po dlhom čase. Všeobecne je veľmi slabo finančne ohodnotená a veľmi často je slabo ohodnotená aj spoločensky a morálne, niekedy aj zo strany ľudí, ktorým je pomoc poskytovaná. Preto si všetci títo ľudia zaslúžia od nás aspoň morálne ocenenie, ktoré postupne prispeje aj k spravodlivejšiemu spoločenskému a finančnému ohodnoteniu.

VSA sa uskutoční v sobotu, 23. marca od 11:00 do ca. 17:00 (18:00) v Obchodnom centre Fórum v Poprade. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať živé a pestré podujatia, kde aktívni, zapálení ľudia dokážu návštevníkom ukázať, ako im ich „klienti“ ležia na srdci, ako dokážu pre nich a najmä spolu s nimi – napriek všetkým ťažkostiam!! – meniť veci k lepšiemu. Pokiaľ máte nejaké propagačné materiály prípadne nejaké „výrobky“, ktoré s Vašimi klientmi zhotovujete, môžete ich využiť pri prezentovaní Vášho združenia. Môžu byť užitočnou pomocou pri komunikácii s ľuďmi. Všetky potrebné detaily môžeme dohodnúť neskôr.

V rámci celého dňa chceme zorganizovať približne od 15:00 do 16:00, kedy zvykne byť v obchodnom centre najviac ľudí, aj kultúrny program, ktorým by sme účastníkov osobitne zaujali a pútavo im odovzdali základné posolstvá. Máme na tento čas dohodnutého vynikajúceho hudobníka – pesničkára a súčasne moderátora, Petra Janků.

Pripomíname , že Vaša účasť na VSA je bezplatná. Dovoľujem si Vás tiež informovať, že ďalší VSA bude 18. mája v Prešove. Teším sa, že sa stretneme na zaujímavom podujatí – či už v 23.3. v Poprade, alebo neskôr v Prešove. Prihláste sa vyplnením dotazníka: https://docs.google.com/forms/d/16Zzg6yGjWxqwn4p1z5-aL5NldmDNhjwyV-cquq0DC0c/edit?usp=drive_web