30. výročie púte na Velehrad

30. výročie púte na Velehrad

Velehrad 1985, zdroj: http://www.farnostvelehrad.czZ príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda sa konala v roku 1985 púť na Velehrade, na ktorú odmietol komunistický režim pozvať na návštevu sv. Otca Jána Pavla II. Na Velehrad prišli už v sobotu zástupy pútnikov aj zo Slovenska, medzi ktorými bol aj tajný biskup Ján Chryzostom Korec, ako aj zástupcovia rôznych neverejných spoločenstiev. Vyvrcholila v nedeľu 7. júla 1985. Komunistický režim chcel využiť podujatie na svoju propagandu, čo sa prejavilo aj v ich prejavoch. Viaceré pre veriacich nevhodné formulácie boli prítomnými vypískané, alebo spontánne opravené.

Keďže baziliku na noc uzatvorili, veriaci, najmä mladí, sme sa zhromaždili na lúke neďaleko za bazilikou, kde program pokračoval vo viacerých skupinkách ako bolo už zvykom na viacerých miestach na Slovensku, či už v Levoči, Šaštíne, počas Trnavskej novény, Gaboltove a pod.

30. výročie púte na Velehrade si pripomenuli aj pamäťové inštitúcie český Ústav pro studium totalitních režimú (ÚSTR) a slovenský Ústav pamäti národa (ÚPN) v dňoch 11. a 12. júna 2015 medzinárodnou konferenciou pod názvom „Velehrad vás volá! – Vplyv Helsinskej konferencie na rozvoj aktivít cirkví v stredoeurópskom priestore”. Medzi hosťami bol aj kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnom, ktorý počas totalitného komunistického režimu tajne vysvätil desiatky kňazov aj pre Slovensko.

Pavol Jakubčin za ÚPN hovoril o opatreniach, ktoré v súvislosti s púťou na Velehrad plánovala ŠtB. Spomenul konkrétne bezpečnostné akcie proti ľuďom, o ktorých ŠtB mala informácie alebo predpokladala, že sa zúčastnia na púti.

Jan Wišniewski predniesol príspevok Akademická pastorácia v Poľsku v rokoch 1975-1981, kde mali významnú úlohu jezuiti. V dobe stanného práva predstavovala akademická pastorácia ostrovy slobody, následne v roku 1976 vznikla demokratická opozícia.

Kde sa vzala tá mládež na Velehrade? Pastorácia mládeže v dobe normalizácie – bolo témou príspevku Markéty Doležalovej z ÚSTR. Aktívna účasť veľkého počtu mladých ľudí na Velehrade v roku 1985 bola pre predstaviteľov ateistického režimu šokom. Je za tým aj skrytá pastorácia mládeže, ktorú vykonávali v podzemí rehole a rôzne kresťanské neverejné spoločenstvá.

Patrik Dubovský z Nadácie Jána Langoša predniesol príspevok na tému Konfrontácia ŠtB s kňazmi a laickým apoštolátom v 80. rokoch 20. storočia. Sonda zo západného Slovenska, v ktorom mapuje organizáciu púti (Marianka, Šaštín, Velehrad), náboženský samizdat, tvrdé zásahy ŠtB na západnom Slovensku (akcia Vír proti františkánom, násilná úmrtie Štefana Poláka, Přemysla Coufala atď.). Tiež sa venuje aj prípadom spolupráce s ŠtB.

Počas programu konferencie bol popri prednáškach a panelových diskusiách premietnutý aj unikátny videozáznam z Velehradu 1985, ktorý v tom čase amatérsky nakrútil Ondrej Krajňák, súčasný predseda Správnej rady ÚPN. Ten vo svojom príhovore okrem iného aj povedal: „Môžeme konštatovať, že aj Cyrilometodské dedičstvo a duch oboch vierozvestov povzbudil veriacich Čechov, Moravanov a Slovákov, aby s odvahou vyjadrili svoj odpor proti zlu, ktorý v tom čase predstavoval komunistický režim, zameriavajúci svoj ideologický a triedny boj hlavne proti Katolíckej Cirkvi. Skúsenosť z Velehradu vytvorila ideálne predpoklady pre pokračovanie zápasu za náboženskú slobodu. O pár rokov na to Velehradská púť dozrela v bratislavskej sviečkovej manifestácii v otvorený protest veriacich proti komunistickému režimu… Lebo je v záujme oboch našich inštitúcií, aby sme dnešnej mladej generácii ponúkli príklad nenásilného odporu proti akejkoľvek totalite. Aby už nikdy netiekla krv pre rozdielne politické názory, alebo náboženské presvedčenie. Je v záujme našej spoločnosti na oboch brehoch rieky Moravy, aby toto protestné zhromaždenie občanov, ktoré si tu dnes na Velehrade pripomíname, bolo zapísané ako jeden z medzníkov v novodobej histórii našich národov, a aby sa stalo trvalým symbolom odporu proti komunistickému režimu.”

Súčasťou konferencie bola aj vernisáž výstavy „Velehrad vás volá“, ktorá je umiestnená v kaplnke Cyrilka na Velehrade do 31. augusta 2015.

Ústav pamäti národa v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN usporiadal dňa 24.6.2015 besedu na tému „Vypískanie režimu. Púť na Velehrade v roku 1985“.

Púť, ktorá zmenila dejiny je aj témou komentára Jaroslava Danišku.

(Informuje: Stanislav Labjak, predseda ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)

Poznámka: Púte sa v tom čase ako maturanka zúčastnila osobne aj Ľubica Černá, prezidentka NKOS

Zdroj:  NKOS
Foto: Farnosť Velehrad