Pripomenieme si 31. výročie Sviečkovej manifestácie

Pripomenieme si 31. výročie Sviečkovej manifestácie

V pondelok 25. marca 2019 si pripomíname 31 výročie Sviečkovej manifestácie.

PROGRAM

Nedeľa, 24.3. 18:30 – sv. omša v kostole Zvestovania Pána (Františkáni), hlavný celebrant dekan Teologickej fakulty Mons. Vladimír Thurzo

Po sv. omši sviečkový sprievod

Približne o 20:00 – program pri pamätníku Sviečkovej manifestácie (Námestie Eugena Suchoňa), moderuje: Štefan Bučko, spieva: Peter Janků. Podujatie sa koná s podporou Nadácie Konrada Adenauera.

Pondelok, 25.3. 17:30 – od morového stĺpa na Rybnom námestí presun s korunkou Božieho milosrdenstva a pri pamätníku večeradlo s Pannou Máriou (organizuje Združenie Máriina doba)