Vaše 2%, aby hlas kresťanov bolo počuť

Vaše 2%, aby hlas kresťanov bolo počuť

Fórum kresťanským inštutúcii sa uchádza o 2% alebo 3% (ak ste boli dobrovoľník). Aj vďaka týmto prostriedkom môžeme snažiť, aby hlav kresťanov bolo počuť v spoločnosti. FKI je nositeľom celoslovenských podujatí, ktorými sú Spomienka na Sviečkovú manifestáciu, Deň rodiny a Veľtrh sociálnych aktivít. Zároveň sa aktívne zapájame celospoločenských diskusií, ktoré sú pre kresťanov dôležité – zrušenie poplatkov za cirkevné sobáše alebo otvorený list prezidentovi SR k výzve pre hľadanie konkrétnych opatrení pre páry rovnakého pohlavia. Tieto aktivity môžeme robiť aj vďaka príspevkom z poukázanej dane.

Zamestnanci

1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
2. Z potvrdenia si vypočítate 2% (3%). Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať 3%. Ak ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.
3. Stiahnite a vyplňte si formulár vyhlásenie o poukázaní dane.
4. Vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním kontaktných údajov aby Váš dar pre nás neostal anonymný.
5. Tlačivá (potvrdenie, vyhlásenie, prípadne potvrdenie o dobrovoľníctve) doručte na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska do 30. 4. 2018.

Fyzické a právnické osoby

Ak chcete poukázať podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní, je potrebné, aby ste v príslušnej časti daňového priznania vyplnili sumu poukázanej dane a identifikačné údaje FKI:
IČO: 36075710
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Fórum kresťanských inštitúcií
Sídlo: Gorkého 15, 811 01 Bratislava

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

Predsedníctvo FKI