Biskup Jozef Haľko: zomknime sa!

Biskup Jozef Haľko: zomknime sa!

Včera slávil otec biskup Haľko v kostole Kapucínov s mnohými veriacimi svätú omšu. Bola súčasťou spomienky na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988 Bratislave, ktorú organizuje Fórum kresťanských inštitúcií. V kázni povzbudil prítomných viacerými silnými posolstvami.

Vyjadril isté paralely, samozrejme v úplne iných merítkach, medzi Sviečkovou manifestáciou a vojnou na Ukrajine. Pred 34 rokmi polievali ľudí polievacie autá špinavou vodou, aby zahasili zažaté sviečky, ktoré symbolizujú zmŕtvychvstalého Krista. Rozrážali dav policajnými autami, striekali vodným delom. Dnes sú ľudia na Ukrajine kropení raketami, bombami, strelami, rozrážaní tankami, vyháňaní v miliónoch zo svojich domovov.

Treba sa nám zomknúť a vidieť v každom človeku brata a sestru. Každý z nás má vo svojom prostredí vnímať biedu, samotu, odkázanosť a podľa svojich možností – možno telefonátom, možno návštevou, možno dobrovoľníckou pomocou, napr. aj dobrovoľníckou pomocou v novom centre pomoci na bratislavských nivách pomáhať biedu liečiť.

Počas Sviečkovej manifestácie policajný veliteľ opakovane žiadal predviesť „tú pani v modrom“. Hoci to bola iba konkrétna osoba v modrom kabáte, evokuje nám to prítomnosť Panny Márie. Nenechajme si ju za žiadnu cenu vziať! Pripojme sa k hlbokej duchovnej udalosti 25. marca 2022, keď pápež František spoločne s biskupmi sveta zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Po svätej omši sa konal sviečkový sprievod k pamätníku Sviečkovej manifestácie, kde sa uskutočnil hodnotný program.