Veľtrh sociálnych aktivít po prvý krát v Nitre

Veľtrh sociálnych aktivít po prvý krát v Nitre

Ilust. foto: Veľtrh sociálnych aktivít 2012 BratislavaNitra, 15.októbra – Vo štvrtok 17. októbra sa predstaví 17 organizácií angažujúcich sa v sociálno-charitatívnej oblasti na 8. ročníku Veľtrhu sociálnych aktivít. Ten sa po prvý krát bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby aj v Nitre, vo vstupnom vestibule OC Galéria Mlyny.

Cieľom veľtrhu je nielen osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch. „Považujeme za potrebné postaviť sa k problému chudoby na Slovensku konštruktívne a konkrétne. Problémy sa dajú riešiť a sú tu ľudia, ktorí sa pozerajú srdcom, vidia problémy ľudí a stoja pri nich ”, vysvetlila nitrianska koordinátorka Petra Bajlová z Fóra kresťanských inštitúcií motívy, ktoré viedli k vzniku tohto podujatia. Jozef Predáč doplnil: „Na Slovensku bolo podľa údajov štatistického úradu minulý rok 715 000 ľudí ohrozených chudobou. Bezdomovcov, ale aj núdznych, ktorí neprišli o strechu nad hlavou stretávame každý deň a mnohí z nás, aj keď by sme im chceli pomôcť nevieme ako. Preto chceme týmto podujatím zviditeľniť neviditeľných – organizácie a iniciatívy, ktoré bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou, sa snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť.“

Veľtrh sociálnych aktivít predstaví formou panelovej prezentácie viaceré združenia a aktivity, ktoré podávajú pomocnú ruku tým, ktorí sami nedokážu riešiť svoju situáciu: osamelým starým ľuďom, ale aj rodinám v núdzi, či opusteným matkám s deťmi, ľuďom s postihnutím. Aktivisti zoznámia návštevníkov s prácou s deťmi na ulici, v rómskych komunitách, s bezdomovcami, či humanitárnu pomoc nielen pre ľudí žijúcich na Slovensku, ale aj takú, ktorá smeruje do najbiednejších krajín sveta.

Oficiálna časť podujatia, ktoré organizuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s mestom Nitra a ďalšími partnermi, začne moderovaným programom o 16.00 hod. V ňom popri predstavovaní aktivít jednotlivých organizácií vystúpia A’cappella zoskupenie Close Harmony Friends ako aj tanečníci z Akadémie pohybu a umenia.

Symbolom podujatia je „Strom hojnosti“, obraz, ktorý špeciálne pre veľtrh namaľoval Fero Guldan. „ Strom poznania je príliš vážna vec, strom hojnosti ale stojí za skúmanie, etiku aj osobnú účasť. Nemusíme ho deliť napoly ako hemisféry ľudského mozgu, uplatnenie srdca je vec celku. Ak je v protiklade to povrchné delenie na ľavú a pravú stranu (ako napr. v politike), či plnú a prázdnu polovicu, tak celistvosť srdca je opakom každého delenia. Plagát, ale aj bezpočet obdobných symbolov v celých dejinách ľudstva je o hranici medzi tými, čo môžu a majú, a tými, čo príležitosť ani hojnosť nemajú…”

Valné zhromaždenie OSN v decembri 1992 vyhlásilo 17. október za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Odvtedy sa každoročne po celom svete organizujú v tento deň podujatia, ktorých cieľom je predstaviť a ponúknuť aktivity na jej zmierenie/odstránenie.

Bližšie informácie k Medzinárodenému dňu za odstránenie chudoby a veľtrhu sociálnych aktivít je zverejnených na www.chudoba.sk

Kontakt: Jozef Predáč, predac@fki.sk, 0903 982 097