Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám

Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám

V piatok 8. februára sa v Bratislave konal workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Cieľom workshopu bolo priblížiť odkaz Sviečkovej manifestácie mladšej generácii a spoločne hľadať cesty, ako posolstvo Sviečkovej manifestácie udržiavať atraktívne v dnešnej spoločnosti.

Workshopu sa zúčastnili významní účastníci manifestácie František Mikloško a Ľudmila Tollarovičová. Obaja sprostredkovali svoj jedinečný pohľad na Sviečkovú manifestáciu a účastníkom priblížili kontext vtedajších udalostí. Prednášku s názvom Sviečková manifestácia v kontexte dejín prezentoval František Neupauer, historik Ústavu pamäti národa (ÚPN). 
Na workshope boli zastúpené organizácie, ktoré sa venujú práci s mladými ako Dobrá novina, Erko, Nenápadní hrdinovia, Rada mládeže Slovenska, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Kresťansko demokratická mládež Slovenska,  Ústav pamäti národa alebo tiež Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Mladí sa na workshope zhodli v názore, že plameň Sviečkovej manifestácie ešte stále horí.
Tomáš Kuzár, predseda FKI, sa na podujatí vyjadril: “Sviečková manifestácia je významná udalosť našej novodobej histórie, no veľa ľudí o nej stále nevie. Chceme šíriť povedomie o Sviečkovej manifestácii ako o vzore odvahy a spolupatričnosti.”
Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dnes túto udalosť považujeme za jedno z najdôležitejších vystúpení kresťanov proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku.
FKI sa téme historickej pamäti a rešpektovaniu ľudských práv venuje v rámci spomienky na Sviečkovú manifestáciu od roku 2006.