V belgickom Gente sa stretol riadiaci výbor Európskeho laického fóra

V belgickom Gente sa stretol riadiaci výbor Európskeho laického fóra

V karmelitánskom kláštore v belgickom Gente sa v dňoch 22. až 24. februára uskutočnilo pracovné stretnutie riadiaceho výboru Európskeho laického fóra (ELF). Medzi ťažiskovými bodmi, ktoré sedemčlenný výbor riešil, boli: príprava Študijného stretnutia ELF v roku 2020, príprava stretnutia predsedov národných výborov laikov, čiže reprezentantov členských organizácií ELF, spolupráca s inými európskymi organizáciami najmä COMECE, CCEE, IXE (Iniciatíva kresťanov za Európu, ECC (Európsky kresťanský konvent) a riešenie budúcej inovovanej webstránky.

Najväčší priestor pracovnej diskusie bol venovaný príprave témy budúceho Študijného stretnutia. Členovia riadiaceho výboru sa zhodli na tom, že súčasná Európa potrebuje od kresťanov predovšetkým svetlo živej viery, ktorá dá každodennosti – teda každodenným povinnostiam, problémom i radostiam hlboký, napĺňajúci zmysel. Karl Rahner už pred polstoročím povedal, že kresťan budúcnosti bude mystikom alebo nebude vôbec. Európa potrebuje do života jednotlivcov i spoločnosti priniesť viac nádeje a dôvery v budúcnosť. Toto je schopná dať iba autentická, žitá, kresťanská viera. Predbežný názov témy znie: Každodenný život je jediné, čo máme (Everyday life is all we have). Návrh v júni posúdia predsedovia národných výborov laikov.

Členovia riadiaceho výboru konštatovali, že aj v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu vnímajú náročnosť stavu súčasnej Európy. Súčasne pozitívne ocenili atmosféru rokovania – spoločnú zodpovednosť a ochotu vzájomne sa počúvať. Dáva im to nádej, že ELF dokáže svojím dielom prispieť k tomu, aby kresťania v Európe boli v spoločnosti hrdí a vďační za dar viery a hľadali spôsoby, ako sa o tento dar deliť so svojimi bratmi a sestrami. Členom riadiaceho výboru zastupujúci krajiny strednej a výchovnej Európy je Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcii.

Pavol Kossey