Slovensko sa zapojí do Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby 8. ročníkom Veľtrhu sociálnych aktivít

Slovensko sa zapojí do Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby 8. ročníkom Veľtrhu sociálnych aktivít

Ilustračné: Veľtrh sociálnych aktivít 2010Bratislava, 16. októbra – Nákupné centrá OC Galéria Tesco v Bratislave, Trnave a OC Galéria Mlyny v Nitre budú vo štvrtok 17. októbra hostiť 8. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít. Predstaví sa na ňom rekordných 48 organizácií a iniciatív, ktoré sa angažujú v sociálno-charitatívnej oblasti. Celoslovenské podujatie so sloganom Príď-spoznaj-podpor! organizuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s mestskými samosprávami, zastúpením Európskej komisie na Slovensku, nadáciou Konráda Adenauera, Sociálnou subkomisiou KBS, obchodnými centrami a ďalšími partnermi.

Zámerom veľtrhu je osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch. Tých bolo podľa údajov štatistického úradu minulý rok na Slovensku ohrozených chudobou 715 000. „Uvedomujeme si, že Slovensko nepatrí medzi bohaté krajiny a väčšina rodín nemá peňazí nazvyš a žije od výplaty k výplate, avšak stále je aj medzi nimi dosť takých, ktorí sa so svojim málom vedia podeliť. A to je bohatstvo nás a Slovenska a nádej, že chudoba nás neprevalcuje“, uviedol Ing. Jozef Predáč, koordinátor podujatia v Nitre. Problémy sa dajú riešiť a sú tu ľudia, ktorí sa pozerajú srdcom, vidia starosti ľudí a stoja pri nich ”, doplnila druhá nitrianska koordinátorka Petra Bajlová z Fóra kresťanských inštitúcií motívy, ktoré viedli k vzniku tohto podujatia.

Symbolom podujatia je „Strom hojnosti“, obraz, ktorý špeciálne pre veľtrh namaľoval  Fero Guldan. „Strom poznania je príliš vážna vec, strom hojnosti ale stojí za skúmanie, etiku aj osobnú účasť. Nemusíme ho deliť napoly ako hemisféry ľudského mozgu, uplatnenie srdca je vec celku. Ak je v protiklade to povrchné delenie na ľavú a pravú stranu (ako napr. v politike), či plnú a prázdnu polovicu, tak celistvosť srdca je opakom každého delenia. Plagát, ale aj bezpočet obdobných symbolov v celých dejinách ľudstva je o hranici medzi tými, čo môžu a majú, a tými, čo príležitosť ani hojnosť nemajú…“

Veľtrh sociálnych aktivít  predstaví formou panelovej prezentácie viaceré združenia a aktivity, ktoré bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou podávajú pomocnú ruku tým, ktorí sami nedokážu riešiť svoju situáciu. Osamelým starým ľuďom, ale aj rodinám v núdzi, či opusteným matkám s deťmi, ľuďom s postihnutím. Aktivisti jednotlivých združení zoznámia návštevníkov s prácou s deťmi na ulici, v rómskych komunitách, s bezdomovcami, či humanitárnu pomoc nielen pre ľudí žijúcich na Slovensku, ale aj takú, ktorá smeruje do najbiednejších krajín sveta. V moderovanom programe popri predstavovaní aktivít jednotlivých sociálno-charitatívnych organizácií vystúpia  v Nitre v OC Galéria Mlyny o 17. hodine A’cappella zoskupenie Close Harmony Friends, tanečníci z Akadémie pohybu a umenia a v Bratislave v OC Galéria TESCO Lamač o 17.30 slovenský Bocceli – Maroš Bango.

Valné zhromaždenie OSN v decembri 1992 vyhlásilo 17. október za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby z iniciatívy Joszepha Wresinskeho, ktorý vo Francúzku dlhé roky sprevádzal  bezdomovecké rodiny. Odvtedy sa každoročne po celom svete organizujú v tento deň podujatia, ktorých cieľom je predstaviť a ponúknuť aktivity na zmierenie chudoby a podporu dôstojnosti chudobných. Bližšie informácie k Medzinárodenému dňu za odstránenie chudoby a Veľtrhu sociálnych aktivít je zverejnených na www.chudoba.sk