Pripomienkovanie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Pripomienkovanie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Úrade vlády SR Filip Vagač predkladá občanom na pripomienkovanie materiál Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti  dlhodobá stratégia do roku 2020 a akčný plán pre roky 2012 – 2013. Tento materiál je možné pripomienkovať. Pripomienky a návrhy posielajte do 3. februára na adresu info@fki.sk s nadpisom Pripomienky ROS a meno Vášho združenia. Tieto pripomienky zhrnieme, vyhodnotíme a zašleme spoločne. Okrem toho máte možnosť priamo zaslať pripomienky alebo návrhy  do 5. februára 2012 na e-mail splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk

Návrh koncepcie  a ďalšie materiály nájdete na stránke tretisektor.gov.sk/koncepcia-rozvoja-obcianskej-spolocnosti-na-slovensku

V sekcii Publikacie a odkazy sú to napríklad materiál:

Okrem toho bola spustená stránka www.otvorenavlada.gov.sk, na ktorej nájdete všetky informácie súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie. Zámerom Iniciatívy je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti verejnej správy, efektivity a zodpovednosti ako aj vytváraním inštitúcií, ktoré občanom umožnia  participovať na vládnutí. Po pristúpení Slovenska v septembri 2011 premiérka Iveta Radičová poverila splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača, aby pripravil základný rámec Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie a rovnako, aby  pripravil spoločné stretnutia, na ktorých sa akčný plán prediskutuje.