MEDIALNE.etrend.sk: Fórum kresťanských inštitúcií spúšťa kampaň Nedeľa nedeľou

MEDIALNE.etrend.sk: Fórum kresťanských inštitúcií spúšťa kampaň Nedeľa nedeľou

Iniciatívou Nedeľa nedeľou chce FKI prispieť najmä k vedomej zmene vnútorného postoja – predovšetkým veriacich, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov.

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) spúšťa kampaň Nedeľa nedeľou. Ako uviedol pre agentúru SITA podpredseda fóra Pavol Kossey, iniciatívou Nedeľa nedeľou chce Fórum kresťanských inštitúcií prispieť najmä k vedomej zmene vnútorného postoja – predovšetkým veriacich, ale aj k širšej celospoločenskej diskusii a iniciovať odborné posúdenie nedeľnej práce a rôznych jej následkov. Otázka práce v nedeľu sa v slovenskej spoločnosti z času na čas vynorí medzi inými diskutovanými témami. „Musíme však konštatovať, že navonok sa v tejto oblasti už roky temer nič nezmenilo k lepšiemu. Napriek tomu – či práve preto – rastie počet ľudí, ktorí s týmto stavom nie sú spokojní a radi by prispeli k tomu, aby sa situácia výraznejšie začala meniť,“ povedal.

Na Slovensku je podľa Kosseya dlhodobo vysoký počet ľudí, ktorí sú nútení v nedeľu pracovať. „Myslíme tým predovšetkým na obchodné domy ale i mnohé stavby. Stiera sa stále viac a viac rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. Začína sa napĺňať hrozba, že bez nedele má týždeň iba sedem pracovných dní,“ upozornil Kossey. Táto situácia je výsledkom platných zákonov ale aj našich zaužívaných zvyklostí. „Ide o to, či aj my využívame v nedeľu služby, bez ktorých by sme sa síce spokojne zaobišli, ale svojím konaním nepriamo nútime iných ľudí, aby v nedeľu pracovali,“ povedal.

Fórum kresťanských inštitúcií pozýva ľudí, aby sa pridali a povedali si: „Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“ „Pre väčšinu z nás, bežných občanov, to znamená, že sa dobrovoľne zaväzujeme iba k tomu, že bez mimoriadnej, výnimočnej potreby nebudeme v nedeľu robiť nákupy. Pre zamestnávateľov to znamená, že nebudú v nedeľu vyžadovať prácu svojich zamestnancov,“ povedal Kossey s tým, že tým nemyslí pracoviská s prirodzene potrebnou nepretržitou službou, ako napr. polícia, hasiči, zdravotnícki pracovníci, špecifické technologické prevádzky, ktoré nemožno prerušiť, ďalej niektoré zariadenia kultúry či spoločného stravovania. “Každý z nás môže prispieť k prehĺbeniu kultúry nedele. Aby bola nedeľa na Slovensku citeľne iným dňom ako pracovný deň, teda dňom vonkajšieho i vnútorného pokoja, utuženia rodinných a priateľských vzťahov, pobytu v prírode, relaxu tela a povznesenia ducha,“ dodal. Pre veriacich je v nedeľu samozrejmá účasť na spoločných bohoslužbách.

ZDROJ: http://medialne.etrend.sk/marketing-monitoring/forum-krestanskych-institucii-spusta-kampan-nedela-nedelou.html