FKI na stretnutí s biskupom Galisom

FKI na stretnutí s biskupom Galisom

S biskupom GalisomDňa 18. septembra 2013 sa v budove žilinského biskupského úradu uskutočnilo stretnutie zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) s diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Rokovali o programe blížiaceho sa valného zhromaždenia FKI, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 22. a 23. novembra 2013. „Na valné zhromaždenie chceme pozvať okrem zástupcov našich členských organizácií aj laikov z diecézy, aby sa otvoril širší priestor pre komunikáciu, uvedomenie si spoluzodpovednosti a otvorenosti pre službu v diecéze.“ uviedol František Neupauer, predseda FKI.

Otec biskup zdôraznil, aby si laici boli vedomí zodpovednosti za laický apoštolát, ako ho uskutočňoval Silvester Krčméry. „Je naozaj veľkým vzorom pre laikov. S radosťou budem očakávať proces jeho blahorečenia.“ uviedol žilinský diecézny biskup.

V priateľskej atmosfére za účasti generálneho vikára Ladislava Stromčeka i podpredsedu FKI Pavla Kosseya, Kataríny Hulmanovej a Jána Fabičovica hovorili o činnosti združenia, no dotkli sa aj sociálnych tém, migrácie a ďalších aktuálnych tém, ktorými žije súčasná spoločnosť.