Na Novembrovom fóre v Žiline FKI ocení Rudolfa Fibyho SF

Na Novembrovom fóre v Žiline FKI ocení Rudolfa Fibyho SF

Rudolf Fiby SFV dňoch 22.- 23. novembra 2013 sa v Žiline uskutoční Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (Novembrové fórum) za prítomnosti otca biskupa Tomáša Galisa a bratislavského eparchu otca Petra Rusnáka. Fóra sa zúčastnia zástupcovia 36 členských organizácií s celého Slovenska, ako aj zástupcovia laických iniciatív zo žilinskej diecézy, aby spoločne hľadali odpoveď na otázku: Čo môžu laici priniesť pre Žilinskú diecézu a Slovensko v roku 2014?

V piatok o 18 hod. budú v katedrálnom chráme obaja biskupi za prítomnosti delegátov sláviť sv. omšu. Nebude chýbať priestor na diskusiu, zdieľanie, výmenu skúsenosti v oblasti spoločenskej angažovanosti a šírenia laického apoštolátu. “Som veľmi rád, že po dvoch rokoch opäť oceníme čestným členstvom FKI významnú osobnosť cirkevného a spoločenského života. V roku 25. výročia Sviečkovej manifestácie ním bude apoštol tých čias – Dp. Rudolf Fiby zo Spoločenstva Fatima,” uviedol František Neupauer, predseda FKI.

Rudolf Fiby patrí k zakladajúcim členom Spoločenstva Fatima. Predstaveným tohto spoločenstva, ktoré stálo pri zrode Sviečkovej manifestácie bol aj v roku 1988. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom Zväze. V období komunistického režimu bol tajne vysvätený za kňaza a aj v čase slobody okrem kňazskej služby pracoval aj ako zamestnenec/robotník v košickej firme. Podieľal sa na obnove činnosti organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom. Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode je hospitalizovaný v košickom hospici.

One comment

  1. Pingback: Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – kľúčová postava Sviečkovej manifestácie v roku 1988 | Fórum kresťanských inštitúcií

Comments are closed.