Spoločne pre Európu – tento rok viac ako 300 hnutí a kresťanských spoločenstiev

Spoločne pre Európu – tento rok viac ako 300 hnutí a kresťanských spoločenstiev

Spoločne pre Európu 2012Viac ako 300 hnutí a kresťanských spoločenstiev sa zúčastnilo 3. stretnutia „Spoločne pre Európu“, ktoré sa 12. mája 2012 konalo v Bruseli a paralelne tiež v 144 rôznych mestách Európy. Nadviazalo na podobné stretnutia v rokoch 2004 a 2007 v Stuttgarte. Na Slovensku toto podujatie pripravili spoločne zástupcovia viacerých cirkví a hnutí: Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Evanjelická cirkev a.v., Rímskokatolícka cirkev ; Evanjelická aliancia, Gedeoniti Slovensko, Hnutie fokoláre, Platforma Kresťania v meste.

Cieľom stretnutí bolo vyjadriť bratskú blízkosť, ktorá sa za posledné roky prehĺbila medzi jednotlivými hnutiami a spoločenstvami, manifestovať starosť kresťanov o budúcnosť Európy a súčasne ich ochotu prispieť k riešeniu jej súčasných problémov. Vyvrcholením bolo stretnutie v bruselskom Square Meeting centre za účasti vyše 800 delegátov, medzi ktorými bolo i viacero význačných európskych politikov. Stretnutie otvoril Christophe D‘ Aloisio, predseda Syndesmos – Svetového bratstva pravoslávnej mládeže. Maria Voce, prezidentka hnutia Focolare, zdôraznila, že v Európe sú v kríze predovšetkým vzťahy. Romano Prodi, bývalý predseda Európskej komisie varoval, že v Európe rastie nacionalizmus – silní myslia na seba a zabúdajú, že aj oni majú svoje slabosti. Zmieriť a zjednotiť Európu je úlohou kresťanov. Podľa Andrea Riccardiho, zakladateľa spoločenstva St. Egidio, je základným problémom v Európe individualizmus. Máme nedostatočný pohľad na život, chýba nám nádej. Súčasným náročným výzvam vo svete nedokážu jednotlivé krajiny čeliť v Európe individuálne. Ak nebudú konať spoločne, čaká ich rozpad v globalizačnom prúde. Mentalita, ktorá sa v Európe začína šíriť „Zachráň sa, kto môžeš“, je pre kresťana neprijateľná. Kresťania musia zostať ľuďmi jednoty a nádeje. Herman Van Rompuy, prezident Európskej rady vo svojom videopozdrave rozvinul myšlienku, že človek je bytosťou vo vzťahu a preto jej musí byť vlastná filozofia stretnutia, lásky, skutky solidarity. Thomas Römer, vedúci YMCA-y Mníchov zdôraznil, že život v Európe musí byť budovaný na láske, súdržnosti, milosrdenstve a slobode. Pravá sloboda sa rodí z odpustenia. Tieto hodnoty sa musia prejaviť aj v európskom hospodárstve. Desatoro je kultúrnym dedičstvom Európy. Európu musíme stavať na kresťanských základoch.

Na záver stretnutia Michelle Moran prezidentka International Catholic Charismatic Renewal Services prečítala manifest. Rezonujú v ňom myšlienky jednoty a humanizmu inšpirovaného kresťanskými hodnotami slobody, milosrdenstva a lásky.

Pavol Kossey, FKI

Foto: Zora Kucharská