Stretnutie Boha v srdci mesta

Stretnutie Boha v srdci mesta

27. plenárne zasadnutie Pápežskej rady pre laikov

RÍM, 5-7. 02. 2015

“Stretnutie Boha v srdci mesta: scenáre evanjelizácia pre tretie tisícročie”, je téma 27. plenárneho zasadnutia Pápežskej rady pre laikov, ktoré sa koná v Ríme 5-7 februára. Cirkev ukazuje rastúci záujem o problematiku urbanizácie, čo môžeme vidieť v učení pápežov od Pavla VI. až po súčasného pápeža Františka.

„Nateraz žije v mnohých štátoch viac ako polovica obyvateľstva v niekoľkých veľkomestách, v ktorých sa problémy človeka často zhoršujú práve pre anonymitu, do ktorej sa masy cítia ponorené. Dnes sa očividne mení obraz misií ad gentes. Uprednostnenými miestami by sa mali stať veľkomestá, v ktorých vznikajú nové zvyky a životné štýly, nové formy kultúry a komunikácie, ktoré ovplyvňujú obyvateľstvo. Je pravda, že “voľba najmenších” musí viesť k zásade zanedbávať najmenej tých ľudí, ktorí stoja najviac na okraji a sú izolovaní.“ (Ján Pavol II., Redemptoris Missio)

Keď František bol arcibiskupom v Buenos Aires, mal prednášku na túto tému, ktorá bola následne zverejnená v knihe “Boh v meste”. Je vidieť, že pastorácia v meste je ústredná myšlienka. To je tiež vidno v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium, 71 až 75. Organizácia spojených národov uvádza, že mestská populácia prekročila vidiecku populáciu od roku 2007, a do roku 2050 bude viac ako 70% svetovej populácie žiť v mestských centrách. To je bezprecedentný jav v dejinách ľudstva. Je to Kairos pre cirkvi, “čas milosti”. tento jav predstavuje novú kultúru s bohatým potenciálom, ale zároveň aj predznamenáva rad problémov a výziev. Plenárne zasadanie nám poskytuje príležitosť pozrieť sa na tento zložitým proces očami viery. Aj keď sa zdá, že ľudia v moderných sekularizovaných mestách sú spokojní na základe blahobytu, bohatstva a technologických úspechov a odsunuli Boha a degradovali vieru do súkromnej sféry, je vidno, že srdcia mnohých mužov a žien v meste neprestali hľadať zmysel. Sú smädní po Boh a túžia po transcendentnom.

S pomocou odborníkov – sociológov, biblistov, ľudí v pastoračnej službe, duchovných i laikov, pracujúcich v teréne -, skúmame mestskú realitu minulosti a súčasnosti s cieľom porozumieť dynamike, jazyku, príležitostiam a slabým stránkam. To sa deje s cieľom načrtnúť scenáre pre novú evanjelizáciu. Spoločne chceme poznať súčasnú situáciu mestskej pastoračnej služby a zamerať sa na mestské farnosti, na pastoračných pracovníkov, a najmä na laikov, kresťanov a občanov, jednotlivo alebo v skupinách. Skúmame cesty, ktoré môžu pomôcť ľuďom v mestách objaviť a stretnúť Boha, ktorý kráča pred nami do srdca mesta. K dispozícii sú svedectvá ľudí, pre ktorých je mesta ich poľom apoštolátu. Je to napr. svedectvo Chiary Amirante, ktorá sa venuje evanjelizácii mládeži na ulici v Ríme, Andrea Riccardiho, zakladateľa Komunity St. Egidio, kardinála Luisa Antonia Tagleho z Manily.

27. plenárne zasadnutie Pápežskej rady pre laikov je prvé zhromaždenie po vymenovaní nových členov a konzultorov Pápežskej rady pre laikov pápežom Františkom. Je to príležitosť na spoznanie sa a vybudovanie spoločenstvo. 7. februára zasadanie Rady pokračuje svedectvami, audienciou a záverečnou diskusiou a svätou omšou. Rada je vymenovaná na roky 2014 – 2019 a má 37 členov, z toho sú 20 laici a 25 konzultorov. Zo Slovenska je členkou PCPL Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií. Do Rady bola po prvýkrát vymenovaná pápežom Benediktom 16. . Jej nomináciu potvrdil aj pápež František začiatkom roka 2014.