FKI protestuje proti Tarabellovej správe

FKI protestuje proti Tarabellovej správe

Ilust. foto: citizengo.orgFórum kresťanských inštitúcií (FKI), združujúce 40 organizácií, vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím Výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorým schválilo Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013. Tzv. Tarabellova správa presadzuje ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva ako sexuálne a reprodukčné právo. Tie označuje za základné ľudské práva.

Oblasť zdravotníctva patrí do výlučnej pôsobnosti členských štátov. Správa v tejto podobe je neprijateľným porušením subsidiarity, kľúčového princípu fungovania Európskej únie.

Fórum kresťanských inštitúcií očakáva, že poslanci Európskeho parlamentu sa zachovajú v duchu základných hodnôt európskej integrácie a pri hlasovaní v pléne Tarabellovu správu v tejto podobe odmietnu.

Fórum kresťanských inštitúcií sa pripája k petícii Federácie katolíckych rodinných asociácií v Európe (FAFCE) a vyzýva svojich členov a sympatizantov k jej podpore.

Podporiť petíciu FAFCE