Konferencia Chudoba a rodina

Konferencia Chudoba a rodina

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, Fórum kresťanských inštitúcií, Slovenská spoločnosť pre rodinu a CitizenGO organizujú v NR SR konferenciu Chudoba a rodina. Konferencia sa bude konať 15. októbra v priestoroch kinosály v Národnej rade SR. Témou konferencie je chudoba desiatok tisíc rodín na Slovensku. Chudoba rodín s deťmi predstavuje nespravodlivosť, kde rodiny prinášajú spoločnosti nových občanov a pritom sa sami prepadajú do chudoby.

Konferenciu so začiatkom o 09.00 hod. otvoria Alena Bašistová, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci, Anna Záborská, predsedníčka medziskupiny Európskeho parlamentu pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a Ľudmila Majláthová, Ekonomický radca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Na konferencii ďalej vystúpia viacerí odborníci v dvoch samostatných blokoch so širším pohľadom na tému Chudoba a rodina. Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu SR bude hovoriť o tom, čo vyplýva o chudobe a rodine zo štatistiky na Slovensku, Marek Krošlák – odborník na Sociálnu náuky Cirkvi porozpráva o tejto téme z pohľadu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity. Vysokoškolská profesorka Eva Grey vo svojom vystúpení rozoberie podporu viacdetných rodín. V závere prvej časti Anna Záborská priblíži ako sa téme rodiny venujú na pôde Európskeho parlametu. Po diskusii a prestávke nám  skúsenosti zo sprevádzania rodín prostredníctvom counselingu (nefinančná podpora rodín) priblíži Mária Šmidová – prodekanka Teologickej fakulty TU. Riaditeľ Úsmevu ako dar – Jozef Mikloško vystúpi s témou Päť rokov po konferencii Rodina a chudoba – vtedy a dnes a trochu iný pohľad na túto tému prinesie Katarína Baginová – riaditeľka Family Garden. Juraj Miština – tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku vystúpi s prípadovou štúdiou o živote viacdetnej rodiny v Rakúsku. Záver konferencie je predpokladaný o 13.00 hod.

Konferencia je otvorená pre všetkých, ktorých zaujímajú témy chudoby alebo rodiny a prihlásiť sa na ňu je možné elektronicky TU.

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského. Pracoval v tábore bezdomoveckých rodín v Noisy-le-Grand (východne od Paríža), kde žilo takmer 250 rodín. Bojoval o to, aby týmto rodinám bola priznaná ich dôstojnosť a neboli vylúčení zo spoločnosti. Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí, ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa s Wresinského výrokom: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”

Konferencia Chudoba a rodina sa koná s finančnou podporou Nadácie Konrada Adenauera, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Európskej ľudovej strany a CitizenGO. Partnermi podujatia sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Teologická Fakulta TU, Slovo+ a Konzervatívny denník Postoj.

 

Program konferencie

08.30  Registrácia

09.00  Otvorenie konferencie

 • Doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci
 • MUDr. Anna Záborská, predsedníčka medziskupiny EP pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami
 • Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS
 • Ľudmila Majláthová, Ekonomický radca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

09.30     I. blok

 • Chudoba a rodina – čo hovoria štatistiky na Slovensku?
  PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie, Štatistický úrad SR
 • Rodina a chudoba z pohľadu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity
  Marek Krošlák, kňaz Bratislavskej arcidiecézy
 • Podpora viacdetných rodín na Slovensku
  Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava
 • Téma rodiny na pôde Európskeho parlamentu
  MUDr. Anna Záborská, predsedníčka medziskupiny EP pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami
 • Diskusia

10.45     Prestávka

11.15     II. blok

 • Skúsenosti zo sprevádzania rodín prostredníctvom counselingu (nefinančná podpora rodín)
  Doc. Mária Šmidová, PhD., prodekanka Teologickej fakulty TU a vedúca Katedry náuky o rodine.
 • Päť rokov po konferencii Rodina a chudoba – vtedy a dnes
  Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Bratislava
 • Chudoba a rodiny – trochu iný pohľad
  Mgr. Katarína Baginová, riaditeľka Family Garden
 • Viacdetná rodina v Rakúsku – prípadová štúdia
  MMAG. Juraj Miština, STL., tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku
 • Diskusia

12.30 Záver konferencie