Máme na to!

Máme na to!

Pred voľbami sme sa spoločne povzbudili a robili sme to najlepšie, čo sme mohli – modlili sme sa.

Ďakujeme Vám, že ste v tom boli s nami.

Počas posledných pár dní sme zasypaní rôznymi analýzami, komentármi a názormi – ako vlastne voľby dopadli a čo nás čaká. Asi väčšina z nás má z niečoho dôvod na radosť, z iného obavy a neistoty. Veríme však, že nič sa nedeje mimo Božej prozreteľnosti. A viera nám dáva aj ďalšie úžasné uistenie: “Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré!

A aj keď máme takéto presvedčenie, máme zostať oboma nohami na zemi a byť si vedomý, že som to nakoniec iba ja, kto bude v každodennom živote ovplyvňovať tvár tejto krajiny v tom mojom bezprostrednom okolí.

Preto sa teraz navzájom povzbudzujme: nerezignujme! Buďme aj napriek problémom nositeľom nádeje vo svojom prostredí!

Keď sa nám niečo nepáči a máme dôvod na kritiku – ak vieme, kam ju adresovať, tak to urobme. Ale nečakajme len, že to má NIEKTO iný za nás vyriešiť. Práve naopak! Vyhrňme si rukávy a poďme pracovať v prospech svojho okolia, svojej komunity, svojho mesta a svojej krajiny!

Nebolo by úžasné, keby sme do dňa vstupovali s myšlienkou – čo dobré môžem dnes pre našu spoločnosť spraviť, aby sa nám žilo lepšie? A nemusí ísť o kolosálne veci, stačí začať doma, vo svojej rodine, vo svojej práci, v okolí. Máme na to! A možno často zistíme, že “to ani tak nebolelo” a predsa je v našom okolí viac pozitívneho a aj my sami máme viac optimizmu a radosti v sebe. A samozrejme pokračovať v modlitbe!

Toto potrebuje naša krajina!

Pavol Kossey, podpredseda FKI