FKI diskutovalo s politikmi a kandidátmi na poslancov do NR SR

FKI diskutovalo s politikmi a kandidátmi na poslancov do NR SR

V piatok 5.2.2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií, na ktorom sa zúčastnili delegáti jednotlivých členských organizácií a pozvaní hostia. Účastníkom sa na úvod prihovoril v zastúpení otca biskupa Petra Rusnáka otec Vladimír Skyba. „Tak ako v hokeji, aj pre angažovaného kresťana sú dôležité mantinely a tými sú pravda a láska,“ povedal. V rámci programu dostala priestor na predstavenie Evanjelická diakonia, ktorá sa stala členskou organizáciou FKI koncom roka 2015. Súčasťou oficiálneho programu VZ FKI bolo schválenie hospodárskeho výsledku Fóra za minulý rok, prijatie správ o hospodárení a činnosti a diskusia o plánoch v roku 2016.

Študijná časť VZ FKI bola venovaná vzhľadom na blížiace sa voľby téme Kresťan a politika. FKI v rámci svojich valných zhromaždení pozýva na diskusie na aktuálne spoločenské témy významných verejných činiteľov. V ostatnom čase členovia Fóra mohli diskutovať napr. o problematike utečencov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, o výsledkoch synody o rodine s arcibiskupom Zvolenským, o stave Rozhlasu a televízie SR s jej generálnym riaditeľom Václavom Mikom. Podujatie malo za cieľ povzbudiť  k účasti na voľbách, dať  členom,  partnerom a hosťom príležitosť porozprávať sa s kandidátmi, ktorí sú z našich členských organizácií alebo sú našimi spolupracovníkmi a vypočuť si vízie jednotlivých politických zoskupení, v otázkach programových a hodnotových a v téme povolebnej spolupráce. Na túto časť programu  boli pozvaní predsedovia strán Sieť, KDH, Most-híd a OĽaNO. Pozvanie prijali takmer všetci kandidáti, ktorí sú z našich členských organizácií alebo sú našimi spolupracovníkmi, z politikov predseda KDH Ján Figeľ, predseda OĽaNO Igor Matovič a podpredsedníčka Siete Katarína Macháčková. K výbornej dynamike podujatia prispel aj moderátor Pavol Demeš. Tri okrúhle stoly dali priestor na predstavenie sa protagonistov jednotlivých strán i na množstvo otázok “na telo” z publika.

Ján Figeľ uviedol, že KDH samo seba vníma ako hnutie Novembra ´89. Počas svojho pôsobenia vo vládach ale i počas opozície dosiahlo KDH významné úspechy, ktoré zostávajú základnými kameňmi demokracie na Slovensku, napr. presadenie územnej samosprávy, či formovanie vzťahu k Sv. Stolici a iným cirkvám alebo definovanie manželstva v ústave. Zásadné ideály, napr. v oblasti pro-life musia byť jasné pre všetkých členov KDH – aj keď je zrejmé, že ideály sa v reálnej politike dosahujú ťažko. Pripomenul, že Slovensku sa darilo vtedy, keď bolo viac jednoty medzi kresťanmi. Na otázku, aké hodnoty sa presadzujú v jednotlivých medzinárodných organizáciách, napr. OSN, odpovedal protiotázkou, či sledujeme, koho Slovensko na dôležité posty do zahraničia posiela. Veľa záleží od konkrétnych ľudí na jednotlivých postoch, od ich hodnotového ukotvenia i konkrétnej angažovanosti. Pripomenul tiež, že jednou z priorít  KDH po voľbách bude zrušenie Stratégie ľudských práv. Predpokladá, že najbližšie parlamentné voľby prinesú zaujímavú a inovovanú zostavu poslancov za KDH. V politike sú potrební tak skúsení politici ako aj noví, mladí ľudia.

Katarína Macháčková, podpredsedníčka Siete a súčasná primátorka Prievidze, spolu s Ivanom Rončákom predstavili základné priority a smerovanie strany Sieť. Zároveň ponúkla aj svoj osobný príbeh, prečo sa rozhodla angažovať sa na komunálnej úrovni a ako v nej dozrelo rozhodnutie zmeniť svoju nezávislú pozíciu komunálnej a regionálnej poslankyne za stranícku, aj  vo vysokej politike. Túži očistiť obraz politiky, aby ju mohli ľudia vnímať s dôverou, bez korupcie. Strana stojí na dvoch pilieroch: ľudia z regiónov a ľudia – odborníci. Na otázky o hodnotových líniách strany odpovedala, že strana v otázkach ako sú registrované partnerstvá, či potraty, sa nesnaží formovať spoločnú pozíciu, ale chce skôr osobným prístupom jednotlivých poslancov vnášať do politiky hodnoty. Pani Macháčková vyjadrila presvedčenie, že o jej hlasovaniach a hodnotovej orientácii nemusíme pochybovať.

Igor Matovič zdôraznil, že k vstupu do politiky ho inšpirovala najmä korupcia a rozkrádanie našich spoločných peňazí. Korupciu považuje za veľmi škodlivý fenomén, ktorý rozleptáva kresťanské hodnoty na Slovensku.  Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti chce vnášať kresťanské hodnoty predovšetkým cez jednotlivé konkrétne reformy aj v rodinnej politike. Ako príklad uviedol, že by sa príspevok pri narodení dieťaťa neplatil až po narodení dieťaťa, ale už po štvrtom mesiaci tehotenstva, čo by motivačne pôsobilo proti potratom. Otázku definovania manželstva v ústave nepovažuje až za takú dôležitú, keďže nemá bezprostredný vplyv na život ľudí. Definoval hnutie ako antikorupčné hnutie, ktoré dáva priestor novým ľuďom a do parlamentu priviedlo mnohých zapálených kresťanských aktivistov. Hnutie dáva  priestor aj tým, ktorí sú liberálne zmýšľajúci. „Ale tým, že sme jedno spoločenstvo, jeden klub, trošku ich evanjelizujeme,“ vyjadril sa. Navyše,  bývalí poslanci sú na súčasnej kandidátke umiestnení odzadu vrátane predsedu, ktorý kandiduje z posledného miesta. Na otázku, či OĽaNO má ambíciu byť súčasťou vlády  a či by prípadní koaliční partneri museli uzatvárať zmluvu s každým poslancom osobitne, Igor Matovič informoval, že všetci kandidáti podpísali prehlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že nevyslovia nedôveru vláde, ktorej súčasťou by bolo OĽaNO. Zároveň potvrdil, že je pripravený spolupracovať s ostatnými politickými stranami a vytvoriť alternatívu voči strane SMER.

Nasledovalo predstavenie sa kandidátov do parlamentu, ktorí sú aktívni v občianskom sektore v členských a partnerských organizáciách FKI. Bolo povzbudivé vidieť toľko schopných a angažovaných ľudí.  Sú to kandidáti za KDH Renáta Ocilková Združenie katolíckych škôl Slovenska, Tomáš Kováčik Priatelia Quo Vadis o.z, Jozef Mikloško Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Marek Michalčík Fórum života, Maroš Čaučík eRko, Eva Grey a Peter Dobeš Fórum života, František Orlovský  Donum Vitae, Daniel Slivka Duchovná rada Slovenského skautingu, Albín Maslaňák disident – Hlbiny, St.Egidio, Radovan  Gondžúr Nadácia Antona Tunegu, KDMS, Ľubica Černá, NKOS.  Za stranu Sieť Ivan Rončák Fórum pre verejné otázky a Katarína Macháčková. Kandidáti na kandidátnej listine OĽaNO-NOVA sú Veronika Remišová,  Spoločenstvo Ladislava Hanusa, členka predsedníctva FKI, Anna Verešová Áno pre život, Eduard Heger Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Erika Jurinová , Janka Šípošová a Richard Vašečka.

Predsedníčka FKI, Katarína Hulmanová, po stretnutí konštatovala: „Je pre mňa radostné vidieť spolu aktívnych laikov a kresťanských  politikov. Očakávame, že vzájomný dialóg bude v rámci našej  platformy pokračovať naďalej aj po voľbách a prinesie novú kvalitu v slovenskej politike a v spoločnosti. FKI ponúka takýto priestor pre dialóg a spoločnú službu kresťanských politikov, angažovaných laikov a cirkví.”

Na záver Eduard Filo, člen predsedníctva FKI, predstavil projekt ZKSM Si kľúčový, ktorý pozýva ľudí do volieb. Viac informácií o projekte je na webovej stránke www.siklucovy.sk.

 

Informovali Katarína Hulmanová, Pavol Kossey, Veronika Remišová, Lea Hagovská