Spoločne pre Európu 2012

Spoločne pre Európu 2012

Spoločne pre EurópuKresťania z rôznych cirkví v Európe sa spájajú, aby vyjadrili svoju zodpovednosť za budúcnosť Európy. Medzinárodný tím iniciatívy Spoločne pre Európu zorganizoval tretie spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať 12. mája 2012 v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. „Vy ste ľudia, čo prinášajú nádej“, takto zdôvodnilo vedenie EP uvoľnenie priestorov EP pre toto stretnutie. Zástupcovia kresťanských hnutí z rôznych cirkví tam chcú predstaviť konkrétne riešenia pre 6 oblastí života v Európe vytýčených na predchádzajúcom stretnutí v roku 2007.

Tlačová správa iniciatívy Spoločne pre Európu

Together 4 EuropeSrdečne vás pozývame na stretnutie „Áno spravodlivej ekonomike“, ktoré je súčasťou iniciatívy Spoločne pre Európu. Stretnutie sa uskutoční 12. mája v Bratislave v sídle Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici 4. Od 14.30 hod tu budú zástupcovia kresťanov z rôznych cirkví a hnutí diskutovať o podobe novej spravodlivej ekonomiky. Súčasnú krízu spôsobil aj fakt, že mnohí Európania prijali životný štýl na úkor budúcnosti, príliš veľa spotrebúvali a zadlžovali sa. V medziľudských i v podnikateľských vzťahoch často chýba dôvera a čestnosť partnerov. To všetko núti nás kresťanov rozmýšľať, ako by sme mohli prispieť k nevyhnutnej zmene.

Zámerom nášho stretnutia je predstaviť víziu, ako podnikať pre dobro  spotrebiteľov výrobkov a služieb. Rozhodujúcu  časť programu budú preto tvoriť konkrétne skúsenosti s podnikaním, ktoré vychádza z kresťanských princípov.

Účastníkmi bratislavského stretnutia, ktoré sa týmto pripája k májovému celoeurópskemu stretnutiu kresťanov v Bruseli, budú zástupcovia týchto cirkví a hnutí: Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská,  Evanjelická cirkev a.v., Rímskokatolícka cirkev a Grékokatolícka cirkev;  Evanjelická aliancia, Gedeoniti Slovensko, Hnutie fokoláre, Platforma Kresťania v meste.

 P.S.: Iniciatíva Spoločne pre Európu vznikla po tom, čo bolo v októbri roku 1999 podpísané Spoločné vyhlásenie k náuke o ospravedlnení z viery. Odvtedy existuje medzinárodný pracovný tím zástupcov desiatok hnutí a komunít z Evanjelickej cirkvi a.v., z Katolíckej cirkvi, z Pravoslávnej cirkvi a z Anglikánskej cirkvi, aby pracovali pre lepšiu kresťanskú Európu. Už v minulosti táto iniciatíva zorganizovala dve celoeurópske stretnutia. Tretie stretnutie iniciatívy Spoločne pre Európu v roku 2012 sa bude konať v budove Európskeho parlamentu v Bruseli.

S úctou

Ekumenický pracovný tím Spoločne pre Európu na Slovensku

Kontakty: Ing. Peter Komrska 02/524 911 61, Ing. Terézia Lenczová 0903/184 321, czf@nextra.sk

Zdroj: focolare.sk

Viac o iniciatíve: together4europe.org,