Poďakovanie Silvestrovi Krčmérymu SF

Poďakovanie Silvestrovi Krčmérymu SF

Silvester Krčméry SFDňa 10. septembra 2013 nás predišiel do večnosti MUDr. Silvester Krčméry. Svätá omša s pohrebnými obradmi bude dňa 17. septembra 2013 o 13:30 hod. v kostole Premenenia Pána (jezuitský kostol) v Bratislave. Silvester Krčméry bude pochovaný na Martinskom cintoríne.

V týchto dňoch sa chceme zjednotiť v modlitbe za zosnulého Silvestra Krčméryho, poďakovať za jeho životnú cestu a prosiť o požehnanie pre našu krajinu a pokoj vo svete.

Každý deň o 21:00, počnúc dnešným dňom (od 11. septembra do 16. septembra) sa stretneme pri Pamätníku Sviečkovej manifestácie v Bratislave (Hviezdoslavovo námestie) pri modlitbe svätého ruženca. Všetkých srdečne pozývame. Zároveň prosíme o duchovné zjednotenie aj s ďalšími spoločenstvami na Slovensku.

Sprievodné podujatia

11. septembra (streda) o 19 hod. – Kostol Navštívenia Panny Márie (milosrdní bratia): Modlitba s Komunitou Sant´Egidio, po ktorej bude kladenie kvetov a zapálenie sviec pred Nemocnicou milosrdných bratov (Nám. SNP), kde Silvester Krčméry zomrel.

13. september (piatok) o 19 hod. – Múzeum zločinov a obetí komunizmu (Nám. slobody 3): Premietanie filmov, ktoré zachytávajú život Silvestra Krčméryho (organizuje OZ Nenápadní hrdinovia). Zapálenie sviec pri Múre nenápadných hrdinov, kde je portrét Silvestra Krčméryho (priestor na spomienky zo stretnutí so Silvestrom Krčmérym).

15. september (nedeľa) o 19 hod. – Košická 30 – byt Silvestra Krčméryho (organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa).

Kondolencie

Vaše kondolencie môžete zasielať na silvo@fki.sk. Priebežne ich budeme zverejňovať.