10. februára navštívi Slovensko prezident ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.

10. februára navštívi Slovensko prezident ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.

Životopis prezidenta ZDK Prof. Dr. Thomas Sternberg MdL.


• Narodený: 1952 v Grevenbrück / Sársko

• Náboženstvo:  rímskokatolícke

• po vyučení za pekára absolvoval večerné gymnázium, štúdium germanistiky, dejín umenia a teológiu v Münsteri, v Ríme a Bonne

• Od roku 1981 ženatý s lekárkou Angelikou Lemmen-Sternberg, majú päť detí

 

Aktivity v Centrálnom výbore nemeckých katolíkov (ZdK), biskupstve a Nemeckej biskupskej konferencii

• člen ZdK od roku 1996 zvolený  ako osobnosť

• člen Valného zhromaždenia

• 1997 – 2013 hovorca pre kultúrnopolitické záležitosti

• člen Hlavnej rady ZDK

• Od roku 2009 zvolený cez  AGKOD za  organizáciu Cartell Rupert Mayer

• Od roku 1996 konzultant v Komisie VIII (veda a kultúra)  Nemeckej biskupskej konferencie (DBK)

• 2003 – 2007 člen študijnej komisie “Kultúra v Nemecku” Nemeckého spolkového snemu

• člen rady ďalších dočasných a trvalých grémií

 

Profesionálna kariéra

• 1981 diplom a Licenciát z teológie

• 1983 Dr. phil. (Germanistika, Münster)

• 1983 – 1988 vedecký pracovník na univerzite v Bonne (cirkevná história / kresťanská archeológia)

• 1984 – 1988 docent na Katolíckom sociálnom inštitúte v Bad Honnef

• 1988 Dr. Theol. (stará cirkevná história / kresťanská archeológia, Bonn,. O Sociálnych zariadeniach 4.-7. storočia).

• Od roku 1988 riaditeľ “Katolíckej sociálnej akadémie Franz Hitze Haus” v Münsteri

• Od roku 2001 je čestným profesorom umenia a liturgia Fakulty katolíckej teológie Münster.

 

Politická kariéra

• Od roku 1974 člen CDU

• 1989 – 2004 člen kultúrneho výboru v rade mesta  Münster

• Od roku 2005 člen krajinského snemu Severné Porýnie-Vestfálsko

– Výbor pre inovácie, vedu a výskum – člen

– Výbor pre kultúru a médiá – hovorca

– Výbor pre školstvo a ďalšie  vzdelávanie – člen, 2010-2012 hovorca

• 2012 Znovuzvolenie do výboru Kulturpolitischen Geselschaft (KuPoGe)

 

Ostatné úlohy

• člen Rady WDR a zástupca predsedu programovej Rady  WDR

• člen  Rady pre umelecké vysoké školy v Severnom Porýní-Vestfálsku

• Umelecká zbierka NRW, Dusseldorf, kuratórium

• Umelecká nadácia  NRW, Düsseldorf, člen dozornej rady

• Kuratórium Inštitútu Maxa Plancka pre molekulárnu biomedicínu, Münster

• Správna rada Univerzitnej spoločnosti, Münster

• Landesmusikakademie NRW e.V., Heek, člen predstavenstva.

• predseda Annette von Droste-Gesellschaft e. V., Münster                                                            Podľa www.zdk.de