Deň rodiny 2021 – “Otec nablízku”

Deň rodiny 2021 – “Otec nablízku”

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej správe  k 15. máju 2020 uviedlo: „Dnešný Medzinárodný deň rodiny prichádza v čase, kedy si ľudia ešte intenzívnejšie uvedomujú prirodzenú hodnotu, ktorú v sebe nesie rodina a jej význam pre naše spoločenstvo v dobrých aj v komplikovaných, krízových časoch.“

Toto konštatovanie  je naďalej aktuálne aj v roku 2021. Rodiny čelia v tejto generácii otcov, matiek i detí okrem „chronických“ rodinných  problémov nepoznanému tlaku pandémie a jej dosahov. Práve na pozadí nečakanej situácie sa ešte viac vynára kríza otcovstva, o ktorej sa už dlhodobejšie diskutuje. Pápež František  v  encyklike Amoris Laetitia uvádza  –  „hovorí sa, že naša spoločnosť je „spoločnosťou bez otcov“. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená.“

V mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova.

Téma kampane Deň rodiny sa preto  v tomto roku zameria na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva.  Slogan Deň rodiny 2021 znie „Otec nablízku“

Deň rodiny v roku  2021 chce:

  • dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti
  • povzbudiť mužov k prijatiu a objaveniu otcovstva
  • verejne poďakovať všetkým mužom, ktorí sa zodpovedne starajú o svoju rodinu a zrelo v nej budujú vzťahy
  • podčiarknuť, že „Otec nablízku“ vyjadruje nielen fyzickú, ale aj duševnú a duchovnú prítomnosť otca v rodine
  • povzbudiť veriacich mužov a otcov utiekať sa k nebeskému Otcovi, ako k tomu, ktorý je vždy nablízku
  • poďakovať duchovným otcom, ktorí sú pre mnohé rodiny povzbudením
  • predstaviť možnosti podpory pre mužov, otcov a celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie na zlepšenie vzťahov v rodinách
  • poďakovať všetkým rodičom, ktorí vychovávajú synov schopných prijať rolu otca
  • prispieť k zmiereniu v rodinách, kde otec nie je nablízku

Podujatia a aktivity ku Dňu rodiny 2021 sa budú konať v regiónoch  spôsobom, akým to umožnia epidemické opatrenia. Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou online i offline formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte denrodiny@fki.sk. Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk a facebookovú stránku Deň rodiny.