Vítame podporu mnohodetným rodinám

Vítame podporu mnohodetným rodinám

Ilust. foto: Primaciálny palácFKI víta grantový program magistrátu hlavného mesta na podporu mnohodetným rodinám. Rodičia, ktorí majú 4 a viac deti takto môžu požiadať o úhradu nákladov spojených so školskými povinnosťami a voľnočasovými aktivitami. Záujemcovia môžu o dotáciu požiadať do konca septembra 2012.

Ďakujem iniciátorovi projektu poslancovi Ignácovi Kolekovi a ceníme si zaangažovanosť prvej námestníčky primátora Viery Kimerlingovej. Veríme, že tento pekný projekt osloví aj iné samosprávy.

Ilust. foto: flicr.com