Podporujeme nedeľu bez práce

Podporujeme nedeľu bez práce

Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS a Fórum kresťanských inštitúcií sa obracajú na Národnú radu Slovenskej republiky, vládu SR a prezidenta SR, aby podporili ochranu nedele bez práce. Urobili tak v týchto dňoch Aliancia za nedeľu a viaceré občianske iniciatívy.

Dedičstvo nedele je veľkým kultúrnym, duchovným ale aj sociálnym dedičstvom Európy. Vyspelé krajiny majú zákonmi chránenú nedeľu ako deň pracovného pokoja. Po zmene režimu v roku 1989 sa naša spoločnosť snažila čím skôr dobehnúť vyššiu životnú úroveň vyspelých krajín, neuvedomujúc si, že život človeka nie je len práca, peniaze a konzum. Životnú úroveň určujú okrem nutného materiálneho zabezpečenia aj rozmer kultúry a ducha, zdravé medziľudské vzťahy.

Človek potrebuje udržiavať si vnútornú rovnováhu. K tomu potrebuje primeraný odpočinok, čas venovať sa svojej rodine, najmä deťom, čas na priateľov, na šport a kultúru, ale aj čas na svoju dušu.

Voľná nedeľa bez práce neohrozuje hospodársku prosperitu – práve naopak. Zrelaxovaný a harmonický človek je výkonnejší, tvorivejší a zdravší.

Výrazná väčšina občanov si praje obmedzenie nedeľného nákupu, najmä vo veľkých nákupných centrách. Sme presvedčení, že voľná nedeľa pomôže všetkým ľuďom bez rozdielu, ako to vo svojom stanovisku vyjadruje aj Európska konfederácia odborových zväzov: „ochrana voľnej nedele má významný dopad na zdravie zamestnancov a na ich dobré životné podmienky v porovnaní s akýmkoľvek iným voľným dňom.“

Bez voľnej nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

V Bratislave 4. 7. 2014

One comment

  1. Pingback: Pavol Kossey: Pre voľnú nedeľu sú racionálne argumenty – Fórum kresťanských inštitúcií

Comments are closed.