18. medzinárodný kongres Renovabis –  Cirkev – médiá – verejná mienka

18. medzinárodný kongres Renovabis – Cirkev – médiá – verejná mienka

Návšteva v Renovabis, Freising 9. 4. 20143. – 5. septembra 2014 sa uskutoční v nemeckom  Freisingu 18. medzinárodný kongres nadácie Renovabis. Téma tohtoročného kongresu je z bližšieho pohľadu dvojaká – z jednej strany cirkev používa médiá pre svoju pastoračnú a sociálnu prácu, je nositeľkou  a iniciátorkou mnohých printových médií, rádií a televízií a angažuje sa v téme sociálne médiá.
Na druhej strane cirkev vždy bola a je predmetom mediálnych spravodajstiev. Od začiatku pontifikátu pápeža Františka spravodajstiev o cirkvi v nekonfesných médiách pribudlo. Vecnosť a kvalita spravodajstva ostávajú však často bokom. Kongres sa bude týmto tematickým okruhom venovať najmä z hľadiska situácie v strednej a východnej Európe z rôznych zorných uhlov (napr. etika médií, sloboda tlače, ale aj nové médiá). Detailný program je uverejnený na stránke www.renovabis.de. Na kongrese medzi inými vystúpia Dr. Christiane Florin (vedúca redaktorka  „Christ und Welt“ v „DIE ZEIT“), Werner D’Inka (spoluvydavateľ „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“), Marek Zajać (publicista a moderátor v poľskej televízii)  Lidiya Lacko Vidulić (redaktorka chorvátskeho  rádia). Kongres otvorí biskup Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart), ktorý je v rámci Nemeckej biskupskej konferencie zodpovedný za médiá.

Všeobecné informácie o medzinárodných kongresoch nadácie Renovabis

Každoročne koncom leta pripravuje nadácia Renovabis, ktorá je dielom solidarity nemeckých katolíkov  s ľuďmi v strednej a východnej Európe, vo svojom sídle  v meste Freising  medzinárodný kongres.  Toto podujatie organizuje Renovabis z poverenia Nemeckej biskupskej konferencie od roku 1997. Stretnutie  účastníkov zo všetkých častí Európy  napomáha diskusii a výmene informácií o dôležitých udalostiach a vývoji v Cirkvi a spoločnosti v strednej, východnej a južnej Európe. Okrem toho je venovaná pozornosť aj témam európskeho významu. Z medzinárodného kongresu Renovabis  sa počas rokov stalo významné fórum a priestor pre dialóg medzi účastníkmi z východnej   a západnej časti Európy. Pozdravné posolstvá poslali medzi inými pápež František, predstavitelia ortodoxných veriacich a evanjelických cirkví, nemecká kancelárka Dr. Angela Merkel, minister pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Dirk Niebel, predseda vlády Bavorska Horst Seehofer, Baden-Württembergska Winfried Kretschmann, Porýnia-Falcka Kurt Beck.

Na kongres je možné sa prihlásiť do konca júla na mailovú adresu kongress@renovabis.de , prípadne telefonicky u pani Bianci Münch (Tel.: 0049 8161-5309-61) alebo pána Thomasa Hartla (Tel.: 0049 8161-5309-71)

Účastnícky poplatok je 140 Eur, pre účastníkov zo strednej a východnej Európy  70 Eur. (Cestovné sa pohybuje okolo 100 Eur).Zárukou účasti je až potvrdenie od organizátorov. Kongres prebieha v nemeckom a anglickom jazyku.

Podľa Renovabis.de