Seminár pre učiteľov (nielen) dejepisu

Seminár pre učiteľov (nielen) dejepisu

Barbarsvo ducha II. Úteky za slobodou

Pozývame učiteľov dejepisu, ale aj iných predmetov na vedecko-didaktický seminár Barbarstvo ducha II. Úteky za slobodou, ktorý sa uskutoční pri príležitosti päťdesiateho výročia postavenia Berlínskeho múru.

Seminár začne vo štvrtok 13. októbra 2011 o 18:00 hod. v moravskom meste Břeclav. Účastníkom seminára bude prestavená výstava Berlínsky múr a filmová produkcia (slovenské, české a nemecké filmy) týkajúca sa obdobia neslobody poukazujúca na prechody cez hranice.

V piatok v prvom bloku seminára zaznejú prednášky historikov na tému: totalita, hranice a Berlínsky múr. Nasledovať bude didaktický blok venujúci sa problematike vyučovania dejín 20. storočia, ktorú učiteľom priblížia tvorcovia stránky www.modernidejiny.cz, združenia PANT (akreditovaného MŠ ČR) a autor projektu Nenápadní hrdinovia (www.november89.eu). Popoludní sa učitelia presunú do pohraničného mestečka Valtice, kde absolvujú prehliadku mesta a Múzea železnej opony s odborným výkladom a spomienkami pamätníkov (Anton Srholec a iní).

V posledný deň seminára odznie prednáška riaditeľa združenia Post Bellum, pracovné dielne a záverečné hodnotenie. Seminár bude ukončený obedom v sobotu 15. októbra 2011.

Informácie o seminári:

Ubytovanie a strava

Organizátori seminára poskytnú účastníkom bezplatné ubytovanie (Hotel Čech, Břeclav) a stravu v rámci celého programu (konkrétne: večera vo štvrtok, raňajky, obed a večera v piatok, raňajky a obed v sobotu). V prípade, že nemáte záujem o ubytovanie alebo stravu, napíšte nám.

Ubytovanie zabezpečujeme pre 2 osoby na jednej izbe. V prípade záujmu o samostatné ubytovanie organizátor si vyhradzuje právo žiadať o doplatok na noc v cene 10 eur/noc

Publikácie

Vďaka podpore Ústavu pamäti národa, účastníci seminára získajú publikáciu, časopis a DVD z produkcie ÚPN.

Cestovné

Cestovné si hradia účastníci seminára sami. V prípade cesty vlakom a autobusom polovicu štandardného cestovného uhradí organizátor podujatia (teda okrem príplatkov za IC vlaky, miestenky a pod).

V prípade spoločnej prepravy autom pre 4 osoby organizátor preplatí polovicu cestovných nákladov.

Z dôvodu kooperácie cestovania organizátor oznámi účastníkom kontaktné údaje iných účastníkov seminára z regiónu (mesto, email).

Poplatky a vreckové

Symbolický účastnícky poplatok je 12 Eur. Iné náklady: odporúčame vziať si vreckové vo výške 100 Kč (40 Kč preprava autobusom Břeclav – Valtice, 50 Kč vstup do Múzea železnej opony).

Získanie kreditov

Seminár sa uskutoční v Českej republike. Prednášajúci patria k popredným odborníkov v oblasti didaktiky a vzdelávania, aj preto bude možné podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získať kredity, ktoré môže uznať Ministerstvo školstva SR. Záujemcovia o získanie kreditov nás môžu kontaktovať ( seminar@fki.sk), spätne ich budeme informovať o podmienkach a úlohách.

Z dôvodu kooperácie cestovania odporúčame vlakové spojenie:

Na seminár:

Z Bratislavy hl.st. o 16:09 rýchlikom EC 274 Slovan do Břeclavi.

Prípoj k rýchliku z Bratislavi do Břeclavi – rýchlik Liptov: Košice 10:07, Poprad 11:25, Žilina 13:17, Trenčín 14:30 a Trnava 15:33.

Stretneme sa na stanici v Břeclave, odkiaľ pôjdeme spoločne do hotela.

Zo seminára:

Do Bratislavy najskôr rýchlikom EC 273 Jaroslav Hašek o 13:00, príchod do Bratislavy 13:51.

Z Bratislavy smerom na Žilinu a Košice nadväzuje rýchlik R 609 BAYER (13:57) v Košiciach 19:53 a iné viď www.cp.sk

Iné informácie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. V rámci priestorových možností sa predpokladá s účasťou do 30 účastníkov seminára. O prijatí a akceptovaní prihlášky Vás budeme informovať najneskôr 26. septembra 2011 s podrobnosťami a doplňujúcimi údajmi.

Súhlasím s podmienkami. Prejsť na prihlasovací formulár.